Trhy: stabilní partner díky interdisciplinárním kompetencím a anticyklickým trhům

Tato rozmanitost tvoří náš program a zajišťuje, aby společnost nebyla v rámci svého managementu rizik závislá na jednotlivých cyklech branží. Přínosem pro zákazníka je stabilní partnerství a výměna vědomostí v této oblasti s ohledem na nejvýhodnější řešení.

Firma CiS řeší úkoly pro mnoho trhů, odvětví, segmentů a jejich aplikace.

Výroba strojů & zařízení
Automatizace
Automobilový průmysl
Elektrotechnika
Zdravotnická technika
Přeprava & doprava
Energie & technika životního prostředí
Letecká, kosmická & vojenská technika
Zabezpečovací technika
Platební systémy