Přeprava a doprava

Mobilita patří vedle obživy, zdravotní péče, zásobování energií, komunikace a vzdělání k nejdůležitějším faktorům vývoje lidstva. Přeprava osob a zboží je základem pro transakce a blahobyt.

Přepravní a dopravní obor zahrnuje bez nároku na úplnost segment užitkových vozidel jako jsou stavební stroje, zemědělské stroje, manipulační stroje (jeřáby, přepravní systémy), místní osobní dopravu, železniční techniku, dopravní evidenci a řízení dopravy. Stejně rozmanité jako samotné odvětví jsou i jednotlivé aplikace, jako například řízení motorů, obslužné prvky, indikační, brzdové, mýtné i informační systémy pro cestující, signalizační zařízení, monitorování dopravy, regulace vjezdu, systémy úhrad atd.

Mnohé z výše uvedených systémů vyžadují maximální spolehlivost kabelových rozvodů, neboť například výpadek brzdového systému nebo systému řízení dopravy by mohl mít fatální dopady s katastrofálními následky.

Firma CiS splňuje svým technickým know-how a svými produkty všechny požadavky tohoto odvětví na kompetenci, kvalitu a spolehlivost.