Ochrana dat

Tyto webové stránky využívají Google Analytics, neboli službu webové analýzy od Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textová data, která jsou ukládána ve Vašem počítači a která umožňují analýzu užívání webových stránek. Informace, které jsou přes cookie o Vašem užívání této stránky získány, jsou zpravidla přeneseny na server googlu v USA a zde uloženy.

V případě aktivace IP anonimizace na těchto webových stránkách, je však Vaše IP adresa googlem mezi členskými státy Evropské unie nebo smluvními státy dle dohody o Evropském hospodářském prostoru krácena. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa přenášena na googlovský server v USA a tam zkrácena. IP anonimizace je na těchto webových stránkách aktivní. V závazku provozovatele těchto webových stránek jsou tyto informace googlem využívány, aby mohly být sestaveny reporty o aktivitě a využívanosti těchto webových stránek a užívání internetu podávaných služeb webového provozovatele.

IP adresy z Vašeho prohlížeče, poskytnuté v rámci Google Analytics, nejsou spojeny s dalšími daty od google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě nebude možné plně využívat všechny funkce těchto webových stránek. Evidování cookie a dalších dat ohledně využívání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) společností google a dalšímu zpracování těchto dat můžete zabránit stažením a instalací Pluginu pro Váš prohlížeč: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

V případě použití mobilních přístrojů použijte následující odkaz klikněte prosím na tento link , aby jste do budoucna zabránili evidování skrze Google Analytics v rámci těchto webových stránek (toto nastavení funguje pouze na tomto prohlížeči a této doméně). Přitom budou na Vašem přístroji uloženy Opt-Out-Cookie. Smažte Vaše cookies v prohlížeči a poté musíte nově kliknout na tento link.