Přebíráme odpovědnost

Skupina CiS se angažuje v mnoha sociálních oblastech. Příkladem jsou různá partnerství k financování vzdělávání dětí v zemích 3. světa v rámci humanitární organizace Plan International a cílené sponzorské aktivity. Mezi podporovanými jsou školy, školky, jeden dětský domov, mateřské centrum, sbory dobrovolných hasičů, fotbalové týmy, kulturní aktivity a spolky.

Mnoho aktivit je zaměřeno na porozumění mezi národy, často se silným osobním nasazením. Například jednatelé CiS Doris a Peter M. Wöllnerovi tak každoročně dávají k dispozici Klingerovu vilu pro česko-německý seminář „Síla kořenů - Kraft aus Wurzeln“. Paní Doris Wöllner je od roku 2013 ve skupině CiS pověřenou zástupkyní pro CSR.