Historie

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Historie

DE Übersetzung

EN Übersetzung

CZ Übersetzung

Orientace na řešení a technické nadšení:

Již od založení společnosti poskytujeme klíč k mnoha individuálním zákaznickým požadavkům.

Orientace na řešení a technické nadšení jsou od počátku základem úspěchu společnosti. Majitel společnosti v Německu, Peter M. Wöllner, tak spolu se svým malým rodinným týmem v roce 1980 vyvinul speciální konektory s jednopólovou stěnovou průchodkou, které při výzkumu nejhlubších částí mořského dna v Mariánském příkopu odolávaly imenznímu tlaku 1200 barů.

Přehled milníků společnosti

RO Übersetzung

2018

2018

Výrobce kabelové konfekce CiS automotive GmbH získal velkou zakázku

Výrobce kabelové konfekce CiS automotive GmbH s hlavním sídlem v Krefeldu a výrobními stanovištěmi v Rumunsku získal velkou zakázku. "Velice mě těší, že jsme získali velkou zakázku pro výrobce speciálních kabelových svazků pro inovativní interiérové osvětlení jednoho velkého německého výrobce automobilů vyšší třídy", uvedl Peter M. Wöllner, jednatel CiS automotive GmbH v Krefeldu.
2018
2018

Výrobce kabelové konfekce CiS electronic GmbH nabírá vítr!

Výrobce kabelové konfekce, systémové techniky a mechatroniky CiS electronic GmbH s výrobními stanovišti v Čechách a v Rumunsku úspěšně uzavírá rok. Krátce před koncem roku získala skupina CiS velký, dlouhodobě orientovaný, projekt v oblasti větrné energie (obnovitelná energie). Od roku 2018 bude skupina CiS dodávat výrobci větrných elektráren náročné kabelové vodiče.
2018

2017

Skupina CiS patří také v roce 2017 k nejlepším zaměstnavatelům na světě

Ve výrobním závodu v Čechách byl proveden audit společností WCA (Workplace Conditions Assessment), díky kterému bylo zjištěno, že pracovní místa a pracovní podmínky jako je bezpečnost práce, mzdy a pracovní doba, zdraví a bezpečnost, dále systémový management a management životního prostředí jsou na nejvyšší úrovni a výrazně tak převyšují celosvětový i český průměr.

2016

Recertifikace skupiny CiS

Výrobce kabelové konfekce a systémové techniky CiS, s hlavním sídlem v Krefeldu a výrobními místy v Čechách a Rumunsku, úspěšně zavádí své vysoké standardy kvality. To potvrzují různí auditoři v rámci aktuálně běžících recertifikačních auditů. Řízení kvality skupiny CiS bylo zkontrolováno dle normy ISO 9001 a nově certifikováno.

Výrobce kabelové konfekce CiS electronic GmbH obdržel uznání od společnosti SIEMENS

Při příležitosti slavnostního setkání akciové společnosti SIEMENS obdržel výrobce kabelové konfekce CiS electronic GmbH s hlavním sídlem v Krefeldu a výrobními místy v Česku a Rumunsku významné uznání. V soutěži o nejlepší logistiku 2014/2015 došla společnost SIEMENS AG v Karlsruhe k výsledku, že na základě vynikajících výkonů v logistice obsadila společnost CiS electronic GmbH v oblasti elektro-mechaniky/mechaniky mezi zhruba 50 posuzovanými dodavateli 3. místo.

2015

Výrobce kabelové konfekce CiS electronic GmbH slaví 40.leté firemní jubileum

Skupina CiS s hlavním sídlem v Krefeldu a sídlem výroby v České republice a Rumunsku má všechen důvod k oslavě. Za svitu slunce, tropických teplot a nádherné úplňkové noci se konala o víkendu v parku Klingerovy vily, Nové Město pod Smrkem - ČR, obrovská jubilejní oslava. Pozvaní byli všichni spolupracovníci s jejich rodinami. „Děkuji všem spolupracovníkům a obchodním partnerům za velký zájem a věrnost k podniku“, říká, Peter M. Wöllner, majitel skupiny CiS. V roce 1972 se založila inženýrská kancelář, o tři roky později, tedy v roce 1975 následovalo založení CiS: Components Instruments Systems GmbH & Co. KG. 1980 vstoupil Peter M. Wöllner, současný majitel, jako vedoucí prodeje s osobním číslem 12 do podnikání. Dnes se ohlíží firma CiS, zdravá jako ryba, zpět na 40letou firemní historii, která obsahuje vzestupy i pády. V roce 1997 založil p. Wöllner 100% dceřinou společnost CiS electronic GmbH v České republice, a to CiS systems s.r.o. v Novém Městě pod Smrkem, a koncentroval veškerou českou výrobu na toto stanoviště.

Výrobce kabelové konfekce CiS automotive SRL expanduje v Rumunsku

V Axente Sever, cca 40 km severně od Sibiu/Hermannstadt v Rumunsku byl 8. dubna 2015 zakoupen více než 10.000m² velký pozemek s průmyslovými halami. „Začínáme s prvními stavebními úpravami jedné z hal, abychom co nejdříve otevřeli cca 150-200 pracovních míst ve výrobě, skladu i správě", řekl Peter M. Wöllner, majitel skupiny CiS. Jsem potěšen, že brzy budeme moci v Sibenbúrgen otevřít nové pracovní příležitosti a našim zákazníkům nabídnout moderní velkosériovou výrobu". Firma CiS automotive SRL zahájí výrobu letos v létě v této výrobní budově dle požadavků normy ISO-TS 16949. S podporou našich výrobních stanovišť v Čechách můžeme již od 1. října 2014 nabídnout výrobní kapacity, které po zprovoznění výrobních budov budou přesunuty do Rumunska. V kancelářích firmy CiS automotive SRL v Sibiu již běží technologické přípravy a zpracovávají se konkrétní poptávky zákazníků z automobilového průmyslu.

Výrobce kabelové konfekce CiS investuje v Čechách do dalších výrobních ploch

Naposledy se investovalo v roce 2009 do 11.000 m² velkého výrobního areálu v Hejnicích. Tehdy byl závod v Ludvíkově (Nové Město) i přes celosvětovou hospodářskou krizi dobře vytížený. Tyto nové nemovitosti byly plánované pro náš homogenní růst. V průběhu posledních let se postupně zaplňovaly jednotlivé haly a vytvářely se v nich nové pracovní příležitosti. Nyní je to již tak daleko, že je potřeba zprovoznit další 3 haly o celkové ploše více než 3.000 m²

CiS systems s.r.o. prošla auditem životního prostředí dle normy ISO 14001

Skupina CiS s hlavním sídlem v Krefeldu pokračuje důsledně ve své politice životního prostředí a dle normy ISO 14001 nechala certifikovat svá česká výrobní stanoviště. Již v roce 2012 se společnost připojila k WFF (World Forest Foundation) jako sponzorující člen a učinila všechna německá stanoviště CO2 neutrální.

2014

CiS electronic GmbH zakládá "CiS automotive srl" v Rumunsku

Skupina CiS s hlavním sídlem v Krefeldu a výrobními stanovišti v Čechách rozšiřuje svou kompetenci v oblasti velkosériové výroby pro automobilový průmysl a jiné průmyslové oblasti s velkými sériemi.

Skupina CiS přitupuje k OSN Global Compact

Skupina CiS s hlavním sídlem v Krefeldu a výrobními stanovišti v Čechách přistoupila ke Global-Compact od OSN. CiS bude aktivně podporovat deset principů Global Compact v oblasti lidských práv, pracovních norem, ochrany životního prostředí a boji proti korupci. CiS se zavazuje k tomu, že integruje Global Compact a jejich deset principů a všeobecné cíle vlády OSN, především rozvojové cíle Millennium Development Goals, do firemní strategie, podnikové kultury a každodenního chodu. CiS přijal tyto hodnoty do svého kodexu chování a jasně tuto angažovanost stanovuje vůči svým spolupracovníkům, obchodním partnerům a otevřeně jedná s veřejností. http://www.unglobalcompact.org/Languages/german/

I v roce 2014 patří CiS k nejlepším zaměstnavatelům světa.

Provedený WCA audit (Workplace Conditions Assessment) ve výrobních stanovištích v Čechách stanovil, že pracovní místa a pracovní podmínky jako je bezpečnost práce, platy a pracovní doba, zdraví a bezpečnost stejně jako systém managementu a životního prostředí, jsou na nejvyšší úrovni a znatelně nad celosvětovým průměrem. Na základě toho „Intertek“(auditor) potvrdil, že CiS systems s.r.o. se s nejlepším ratingem řadí mezi 12.848 do této doby po celém světě auditovaných podniků jakožto nejpříznivější podnik pro své zaměstnance. Průměr doposud auditovaných podniků leží kolem 78 bodů ze 100 možných. CiS zaujímá s mimořádně dobrým výsledkem auditu (100 bodů) nejlepší možné místo.

2013

Výrobce kabelové konfekce CiS získal vyznamenání za efektivní ochranu klimatu

Při slavnostní příležitosti ročního shromáždění „Senat der Wirtschaft“ bylo firmě CiS electronic GmbH jakožto prvnímu podniku v Německu předáno vyznamenání za efektivní ochranu klimatu. Dr. Christoph Brüßel, člen představenstva „Welt-Wald-Klima-Initiative“ při „Senat der Wirtschaft“, předal panu Peteru M. Wöllnerovi, majiteli skupiny CiS, v kruhu senátorů a senátorek vyznamenání WFF (World Forest Foundation). CiS podporuje „Welt-Wald-Klima-Initiative“ při „Senat der Wirtschaft“ a tím pomáhá prakticky prosadit celosvětové zalesňování na základě nejvyšších ekologických a sociálních standardů.
Welt-Wald-Klima Initiative
Climate Projects

Společnost CiS získala v roce 2013 nejvyšší rating za úvěrovou spolehlivost

Skupina CiS s hlavním sídlem v německém Krefeldu a výrobními závody v České republice má radost z výsledku hodnocení úvěrové spolehlivosti 4,7 milionů německých firem. Tímto potvrzuje „Hoppenstedt-Credit-Check“, že společnost CiS electronic GmbH patří k měsíci červnu 2013 ke 4,9% nejlépe hodnocených podniků v Německu. Sledované firmy byly hodnoceny na stupnici od 1 – 6 v oblasti úvěrové spolehlivosti, přičemž „1“ znamenala nejlepší dosažitelný výsledek. Pro dosažení ratingu „1“ dokládá firma CiS electronic GmbH tento vynikající výsledek především excelentním výkonem v oblasti financí a svými strukturovanými obchodními procesy, uvedla „Hoppenstedt-Credit-Check“ v dokumentu, který má společnost k dispozici. Je to výsledek dlouholetého intenzivního maximálního nasazení celého našeho týmu a investice všech výnosů společnosti do podniku. Ekonomicky zdravý podnik snižuje rizika pro zákazníky, dodavatele a pracovní místa.

CiS systems s.r.o. s prvním „European Energy Managerem“

Vzdělání nabízené v Praze Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou ve spolupráci s IHK Nürnberg v Praze poskytuje v rámci cca 200 vyučovacích hodin teoretické základy a kalkulace pro snížení spotřeby energie. Dlouholetý spolupracovník, pan Věroslav Čermák, toto studium úspěšně zakončil diplomem a CiS má tak jako jedna z prvních firem v branži solidně vzdělaného odborníka, který ji pomůže inteligentním a progresivním způsobem snížit spotřebu energie.

CiS oslavuje úspěšné absolvování studentů Meisterschule na Technické univerzitě v Liberci:

1. Jizerskohorská škola mistrů má absolutní úspěch a zajišťuje kvalitní rozvoj německých firem v České republice. Studenti druhého ročníku „1. Jizerskohorské školy mistrů" 20.04.2013 úspěšně absolvovali závěrečnou zkoušku. Velký úspěch premiérového ročníku a velká poptávka po průmyslových mistrech v České republice jsou dostatečným důvodem pro pokračování projektu. 1. Jizerskohorská škola mistrů je otevřená všem zájemcům z řad podniků, uchazeči a zájemci se mohou obracet na: meisterschule(at)cis-europe.eu

2012

Od začátku roku 2012 podporuje CiS iniciativu Welt-Wald-Klima německého hospodářského senátu „Senat der Wirtschaft

www.senat-der-wirtschaft.de
Tato iniciativa přispívá konkrétními projekty na znovuzalesňování dle principů „close to nature, forest, restoration“ k dlouhodobému řešení problému klimatu a obecného blahobytu. Jedná se o investici do ekonomicky a ekologicky trvalého projektu, který vytváří pracovní příležitosti po celém světě. S pomocí tohoto lesního hospodářství je CiS skupině umožněno jednat trvale a především bez škodlivého vlivu na klima, a tím se také do budoucna nechat certifikovat. CiS v tuto chvíli pracuje na CO2-auditu jako podkladu pro aktivní opatření. Zdravé hospodářství potřebuje zdravé klima! Skupina CiS přijímá podnikovou odpovědnost pro naši společnou budoucnost. Prvním krokem k úplné neutrálnosti vůči klima celé CiS skupiny byly emise CO2 na všech německých stanovištích firmy CiS electronic GmbH zneutrálněny podpořením projektu znovuzalesňování v Panamě.

Společnost obdržela od firmy THALES „Ocenění Top Ten“

Výrobce kabelové konfekce CiS electronic GmbH s hlavním sídlem v německém Krefeldu a výrobními závody v České republice získal v únoru 2012 od společnosti THALES DEFENCE SECURITY SYSTEMS GmbH z Pforzheimu pochvalné ocenění. Firma THALES došla ve svém ročním hodnocení supplier performance k závěru, že společnost CiS lze z hlediska kvality a dodržování termínů klasifikovat nejlepší známkou „velmi dobře“ a zařadila ji tak mezi svých deset nejlepších dodavatelů.

CiS patří k nejlepším zaměstnavatelům na světě

Z auditu WCA (Workplace Conditions Assessment) realizovaného ve výrobním závodě v České republice vyplynulo, že pracovní místa a pracovní podmínky jako bezpečnost práce, mzdy a pracovní doba, zdraví a bezpečnost, jakož i systém řízení a management životního prostředí daleko přesahují celosvětový průměr. Tím potvrzuje auditorská společnost „Intertek“, že společnost CiS systems s.r.o. patří mezi doposud auditovanými 6700 firmami z celého světa se svým špičkovým ratingem k nejvíce zaměstnanecky přívětivým podnikům. Průměr všech doposud auditovaných firem činí 87 ze 100 maximálně dosažitelných bodů; v elektronickém průmyslu a elektroprůmyslu, v němž působí CiS, pak 74 bodů. S 97 dosaženými body tak společnost CiS zaujímá přední místo.

2011

CiS znamenání od firmy Siemens

Při příležitosti slavnostní události SIEMENS AG, Industry Sector Mobility Division Infrastructure Logistics, Konstanz v Dornier muzeu ve Friedrichshafenu bylo 12. dubna 2011 firmě CiS electronic GmbH, Krefeld předáno vyznamenání od Managementu firmy SIEMENS, které potvrzuje, že CiS svými vynikajícími výkony dokázal, že patří k těm nejlepším

Předávání prvních diplomů „Meister“ v rámci
1. Jizerskohorské školy mistrů

V Čechách první vzdělávaní průmysloví mistři převzali své diplomy 1. Jizerskohorské školy mistrů. Tímto se zvyšuje know how ve výrobě firmy CiS a může být dále kompetentně rozvíjeno CPS (CiS-Productions-System) ve smyslu Toyota filosofie dle potřeb zákazníků.

CiS otevírá další pobočku

K 1. říjnu 2011 otevírá CiS electronic další stanoviště a to v Bad Wünnenbergu u Paderbornu, kde rekrutoval do svých řad důležité nositele know how z firmy PaderTeg GmbH z Paderbornu, který se dostal do insolvenčního řízení. Integrace těchto odborníků v oblasti engineeringu do sítě skupiny CiS přinesla synergický efekt, který je nyní k dispozici jak zákazníkům CiS tak i zákazníkům bývalého PaderTegu.

Společnost CiS electronic založila dne 04. 10. 2011 jako společný projekt s bývalými manažery a spolupracovníky zkrachovalé společnosti PaderTeg GmbH a společnosti NTT Navigations- und Tracking Systeme GmbH dceřinou společnost newcab GmbH & Co. KG. Společnost newcab se opírá o téměř 40leté know-how v oblasti kabelové konfekce, specializuje se na kabelovou konfekci a systémovou techniku v menších a středně velkých objemech a výborně tak doplňuje program skupiny CiS. Společnost newcab vyrábí v německém závodě a nabízí produkty „made in Germany".

2010

Přestěhování centrálního skladu a některých výrobních úseků z Ludvíkova do Hejnic.

Přestěhování 1. Jizerskohorské školy mistrů do nového školícího centra CiS SYSTEMS s.r.o. v Hejnicích.

Skupina CiS zvýšila v roce 2010 obrat o 35%

Po úpadku obratu v roce 2009, který byl způsoben světovou krizí, mohl být díky koncentrované práci na trhu posunut obrat v roce 2010 přes rekordních 25 mil.€. CiS i během těchto těžkých dob, které byly těžké i pro naše zákazníky, žádného z nich neztratil a pozitivní vývoj podpořil perfektním servisem. Během nejproduktivnějších dní vyráběl CiS přes 1.500 specifických kabelových svazenek a systémů týdně