ploché kabely

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
ploché kabely

Ploché vodiče, štíhlá výroba

Firma zpracovává všechny na trhu dostupné samořezné konektory a kontakty pro ploché a laminované kulaté kabely pro nejrůznější odvětví. Firma CiS zpracovává ploché kabely v závislosti na konstrukci a objemu série buď manuálně, nebo poloautomaticky.

Ploché kabely se původně používaly jako signální vodiče v oblasti počítačové techniky. Dnes nacházejí využití i v jiných odvětvích, a to v systémech a přístrojích, kde jsou z prostorových důvodů vhodné ploché vícežílové kabely, a kde lze využít jednoduchou a rychlou techniku samořezných konektorů.

Ploché kabely se sestávají z několika žil, které jsou spojeny můstkem. Izolace vodiče tvoří zároveň vnější plášť této jednoduché struktury vedení. Firma CiS nabízí i stíněné a opláštěné ploché kabely.

Zpracování zahrnuje vedle úpravy délky a izolace také přípravy dalšího opracování.

Inovaci představuje kabel Twinax vyvinutý firmou 3M a zpracovaný společností CiS. Tato inovace využívá výhod ploché struktury vedení pro přenos vysokofrekvenčních signálů. Společnost CiS je jedním z mála dodavatelů kabelové konfekce na světě, kteří mají k dispozici technologii pro zpracování takovýchto inovativních kabelů.