vodiče

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
vodiče
EN Übersetzung
CZ Übersetzung

Jde to i jednoduše

CiS vyrábí vodiče podle nejekonomičtějších a technicky nejvýhodnějších postupů na nejvyšší kvalitativní úrovni. Zákazník profituje z přiměřených cen při maximální dostupnosti a spolehlivosti.

Zpracování vodičů představuje nejjednodušší formu kabelové konfekce: vícežílový vodič se obecně připájí na kontakt, popř. se nakrimpuje a osadí do vodotěsného konektoru, nebo se osadí do šroubových svorek. Takto zpracované vodiče se používají především v automobilovém průmyslu, ve strojírenství nebo ve výrobě automatů a rozvaděčů. Často jsou součástí komplexnějších struktur nebo vícežílových kabelů a kabelových stromů. Proces výroby probíhá zpravidla na automatických či poloautomatických strojích.

Náročnější proces pájení vodičů se zpravidla používá u malých sérií a specifických aplikací.

U malých a středně velkých sérií se používají poloautomaty. Zde nastříhané vodiče se manuálně krimpují na krimpovacím stroji. Po vložení vodiče do krimpovacího stroje dojde k automatickému odizolování a nakrimpování kontaktu na vodič včetně elektronické kontroly kvality krimpu. K tomu patří i měření výšky krimpu, zkouška tažné síly, elektrické testování, vizuální kontrola a kontrola řezu krimpů na mikrosnímcích.

U středně velkých a velkých sérií se používají automaty, které mohou v závislosti na konfiguraci jednostranně nebo oboustranně automaticky stříhat, stáčet, cínovat, krimpovat, potisknout a otestovat.

Náročný proces jemného pájení vodičů se zpravidla používá u specifických požadavků.

RO Übersetzung