Vzdělávání nebo studium? Ve společnosti CiS v Krefeldu je možné obojí.

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Vzdělávání nebo studium? Ve společnosti CiS v Krefeldu je možné obojí.

Vzdělávání nebo studium? Ve společnosti CiS v Krefeldu je možné obojí.

Rodinná společnost z Krefeldu, CiS electronic GmbH, která sídlí na adrese Europark Fichtenhain, hledá nové praktikanty.

Výrobce kabelové konfekce, systémové techniky a mechatroniky, společnost CiS electronic GmbH, s výrobními závody v České republice a v Rumunsku, je již více než 35 let uznávanou IHK vzdělávací společností a každoročně v podnikové oblasti vyškolí 2-3 mladé studenty.

Důraz je kladen na praktické vzdělávání s pestrou přípravou na každodenní pracovní život.

Vzděláváme proto, abychom se vzájemně zavázali. Pokud je zájem z obou stran, stávají se ze stážistů stálí zaměstnanci. Na pracovišti v Krefeldu pracuje 30 zaměstnanců, z nichž deset jsou bývalí úspěšní praktikanti.  Více se o nich dozvíte na našem instagramovém účtu ciselectronic.

V dnešní společnosti nestačí mnoha mladým lidem pouze vzdělávání, a proto se rozhodnou pro studium. Rozhodnout se pro vzdělávání není však totéž jako se rozhodnout pro studium. Ve společnosti CiS je možné obojí. Někteří praktikanti, které jsme přijali, studují nebo studovali na částečný úvazek, ale v zásadě nás zajímají i modely duálního vzdělávání.

Vzdělání v podnikové oblasti je ideálním způsobem, jak si vytvořit stabilní obchodní základ pro vlastní kariéru. Jako budoucí všestranní pracovníci společnosti procházejí stážisté všemi odbornými oblastmi klasického průmyslového podniku – od prodeje, marketingu, řízení nákupu a finančního účetnictví až po personální management, controlling a management kvality. Teoretická část obchodního vzdělávání se rovněž vyučuje na odborné škole.

Osobitostí vzdělávání ve společnosti CiS je provádění některých úkolů v české dceřiné společnosti CiS systems s.r.o., které jsou zároveň spojené s krátkým pobytem ve výrobě, aby bylo možné se lépe seznámit s našimi výrobky.

Jako rodinná společnost podporujeme naše mladé zaměstnance od samého začátku. Kromě vzdělávání existují i další možnosti zdokonalování se, jako je týdenní kurz angličtiny či účast na kurzech dalšího vzdělávání, například na Vysoké škole v Dolním Porýní.

Rovnováha je pro CiS velmi důležitá, zakládáme si na kultuře tykání, ploché hierarchii a rodinné pracovní atmosféře – rovnováha mezi pracovním a soukromým životem našich zaměstnanců je pro nás důležitá. Stejně jako pro zaměstnance, tak i pro praktikanty, platí systém cílů a bonusů a všichni mají nárok na stejný počet dnů dovolené.

K 01.08.2022 opět nabízíme 2-3 nová místa pro praktikanty, abychom aktivně podpořili náš šestičlenný tým stážistů.

Máte-li jakékoli dotazy nebo zájem o naše vzdělávání, neváhejte nás kontaktovat na adrese personalabteilung.ausbildung@cis.de.

CiS electronic GmbH, D-Krefeld
CiS automotive GmbH, D-Krefeld
CiS systems s.r.o., CZ-Nové Město p.S.,
CiS automotive SRL, RO-Sibiu
www.cis.de