Skupina CiS zveřejňuje šestou zprávu o pokroku UN Global Compact

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Skupina CiS zveřejňuje šestou zprávu o pokroku UN Global Compact

Skupina CiS zveřejňuje šestou zprávu o pokroku UN Global Compact

Společnost CiS electronic GmbH je středně velká společnost, která působí v oblasti elektrotechnického průmyslu a ve svých pobočkách v Německu, v České republice a v Rumunsku zaměstnává přes 1 000 lidí.

Také v šestém roce našeho aktivního členství se intenzivně a podrobně zabýváme směrnicemi Global Compact a podporujeme hodnoty Global Compact v celé skupině CiS.

"Z přesvědčení jsme se zavázali k aktivnímu začlenění deseti principů Global Compact do naší firemní kultury a do našich každodenních podnikových procesů." V září, roku 2020 nás Hospodářský senát pro udržitelnou ochranu klimatu poctil certifikátem „Příznivce klimatu pro rok 2020/2021“. Společnost CiS electronic GmbH je prvním německým výrobcem kabelové konfekce, který je již roky klimaticky neutrální. Emise CO2 všech německých poboček jsou díky již realizovanému projektu opětovnému zalesňování iniciativy Hospodářského senátu „Welt-Wald-Klima“ CO2 neutrální. Prokazatelně a certifikovaně.
Abychom aktivně přispěli k ochraně lidských práv, vypracovali jsme pro celou skupinu CiS Etický kodex a kodex chování společnosti CiS, který je závazný pro všechny zaměstnance, a zároveň je základem jakékoli spolupráce.
„My všichni bychom se měli zamyslet a přispět, i když třeba jen malou částí, k tomu, aby tento svět byl stále obyvatelný i pro příští generaci,“ říká Doris Wöllner, zplnomocněnkyně CSR pro skupinu CiS.

UN Global Compact je největší celosvětová iniciativa pro odpovědné řízení společností a podporuje společnosti při sladění jejich strategií a aktivit s cíli udržitelnosti a vizí UN Global Compact. Na základě 10 univerzálních principů a cílů udržitelného rozvoje následuje vizi inkluzivní a udržitelné světové ekonomiky ve prospěch všech lidí, společenství a trhů, dnes i v budoucnu.

Šestou zprávu o pokroku najdete na našich webových stránkách: https://cis.de/unternehmen/csr-soziale-verantwortung/ a zároveň na webu UN Global Compact v New Yorku.

Jako uznávaný značkový výrobce se společnost CiS spoléhá na udržitelné koncepty, kvalitu, rychlost a spolehlivost ve službách svým zákazníkům. Z pohledu těchto zákazníků patří společnost CiS k nejlepším na trhu. Zákazníci oceňují zejména aktivní přínos společnosti CiS k jejich "total cost of ownership", čímž podporuje jejich konkurenceschopnost. Také v roce 2019 patří CiS, podle WCA-auditu od auditorské společnosti Intertek Londýn, opět k nejlepším zaměstnavatelům na světě.

CiS electronic GmbH, D-Krefeld
CiS automotive GmbH, D-Krefeld
CiS systems s.r.o., CZ-Nové Město p.S.,
CiS automotive SRL, RO-Sibiu