CiS systems s.r.o. zählt auch 2024 wieder zu den besten Arbeitgebern der Welt

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
CiS systems s.r.o. zählt auch 2024 wieder zu den besten Arbeitgebern der Welt

Společnost CiS systems s.r.o. patří v roce 2024 opět k nejlepším zaměstnavatelům v celosvětovém měřítku/ Komunikat prasowy CiS, Krefeld, 29 maja 2024 r.

Společnost CiS systems s.r.o., výrobce kabelové konfekce a systémové techniky, opět patří k nejlepším zaměstnavatelům na globálním trhu. Nedávný audit Workplace Conditions Assessment (WCA) ve výrobním závodě v České republice potvrdil, že pracoviště a pracovní podmínky - včetně bezpečnosti práce, mezd a pracovní doby, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systémů řízení a environmentálního managementu - jsou na nejvyšší úrovni a výrazně převyšují světový i národní průměr.

Nezávislý auditor společnosti „Intertek Group plc“ se sídlem v Londýně potvrdil, že firma CiS systems s.r.o. je v celosvětovém měřítku jednou z nejpřívětivějších společností ve vztahu ke svým zaměstnancům. Z dosud auditovaných 17 477 podniků společnost CiS vyniká a jasně překračuje průměr 82 ze 100 možných bodů. S vynikajícím výsledkem auditu 100 bodů ve všech hodnocených oblastech si společnost CiS zajišťuje nejlepší možné umístění také v roce 2024.

„Jsem velmi potěšen a hrdý na to, že nám společnost Intertek opět potvrdila tak vynikající výsledek auditu,“ říká Peter M. Wöllner, majitel a jednatel skupiny CiS. „Chtěl bych poděkovat všem našim zaměstnancům a také našemu provoznímu a personálnímu managementu. Jejich mimořádné nasazení a neúnavná obětavost umožnily dosažení tohoto vynikajícího výsledku.“

Doris Wöllner, zmocněnkyně pro sociální odpovědnost (CSR) skupiny CiS, zdůrazňuje: „V rodině CiS vytváříme prostředí, které se vyznačuje důvěrou a pozitivní pracovní atmosférou. Náš etický kodex a kodex chování je hluboce zakořeněn v naší firemní kultuře a je uplatňován na všech úrovních. Tímto způsobem zajišťujeme, že se naši zaměstnanci cítí bezpečně, příjemně a respektováni v atmosféře rodinné firmy.“

Společnost CiS se vypracovala na předního dodavatele kabelové konfekce, elektromechanických sestav a řešení HMI. Své zákazníky přesvědčuje již více než 45 let svými rozsáhlými zkušenostmi napříč odvětvími, vysokou úrovní odborných znalostí a spolehlivostí. Zákazníci oceňují aktivní podíl společnosti CiS na snižování jejich celkových nákladů (Total Cost of Ownership) a na posilování jejich konkurenceschopnosti.

Skupina CiS s hlavním sídlem v Krefeldu a výrobními závody v Německu, České republice a Rumunsku nabízí řešení na míru pro různá průmyslová odvětví, včetně automobilového průmyslu, obnovitelných zdrojů energie, zdravotnické techniky a strojírenství.

Skupina CiS se řídí zásadami čestného podnikatele a vyznačuje se silným závazkem k udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Díky tomu se skupina CiS osvědčila jako důvěryhodný partner, který nastavuje nejvyšší standardy kvality a zákaznický servis.

CiS electronic GmbH, D-Krefeld
CiS automotive GmbH, D-Krefeld
CiS systems s.r.o., CZ-Nové Město p.S.,
CiS automotive SRL, RO-Sibiu/Hermannstadt
newcab GmbH & Co. KG, D-Paderborn
Zabel Technik GmbH & Co. KG, D-Krefeld
www.cis.de

omunikat prasowy CiS, Krefeld, 29 maja 2024 r.

CiS systems s.r.o. producent technologii montażu kabli i systemów,  po raz kolejny został uznany za jednego z najlepszych pracodawców na świecie. Niedawny audyt oceny warunków pracy (WCA) w zakładzie produkcyjnym w Czechach potwierdził, że miejsca pracy i warunki pracy - w tym bezpieczeństwo pracy, płace i godziny pracy, zdrowie i bezpieczeństwo, systemy zarządzania i zarządzanie środowiskowe - są na najwyższym poziomie i znacznie powyżej średniej globalnej, krajowej i branżowej.

Niezależny audytor „Intertek Group plc” z siedzibą w Londynie potwierdził, że CiS systems s.r.o. jest jedną z najbardziej przyjaznych pracownikom firm na świecie. Spośród 17 477 firm poddanych dotychczas audytowi, CiS wyróżnia się i wyraźnie przekracza średnią 82 na 100 możliwych do zdobycia punktów. Dzięki znakomitemu wynikowi audytu wynoszącemu 100 punktów we wszystkich ocenianych obszarach, CiS zapewnił sobie również najlepsze możliwe miejsce w 2024 roku.

„To dla mnie wielka radość i duma, że Intertek po raz kolejny potwierdził dla nas tak znakomity wynik audytu”, wyjaśnia Peter M. Wöllner, właściciel i dyrektor zarządzający Grupy CiS. „Chciałbym podziękować wszystkim naszym pracownikom, a także kierownictwu operacyjnemu i kadrowemu na miejscu. Ich niezwykłe zaangażowanie i niestrudzone poświęcenie umożliwiły osiągnięcie tego doskonałego wyniku”.

Doris Wöllner, CSR Menager Grupy CiS, podkreśla: „W rodzinie CiS tworzymy środowisko charakteryzujące się zaufaniem i pozytywną atmosferą pracy. Nasz Kodeks Etyki i Postępowania jest głęboko zakorzeniony w naszej kulturze korporacyjnej i jest praktykowany na wszystkich poziomach. W ten sposób zapewniamy, że nasi pracownicy czują się bezpiecznie i komfortowo w atmosferze pełnej szacunku i znajomości firmy”.

Firma CiS jest wiodącym dostawcą wiązek  kablowych, elektromechanicznych i rozwiązań HMI. Od ponad 45 lat firma imponuje klientom swoim bogatym doświadczeniem w wielu branżach, wysokim poziomem wiedzy specjalistycznej i niezawodnością. Klienci doceniają aktywny wkład CiS w obniżanie całkowitego kosztu posiadania i wzmacniania ich konkurencyjności.

Grupa CiS  z siedzibą w Krefeld i zakładami produkcyjnymi w Niemczech, Czechach i Rumunii,

oferuje niestandardowe rozwiązania dla różnych branż, w tym motoryzacyjnej, energii odnawialnej, technologii medycznej i inżynierii mechanicznej.

Grupa CiS kieruje się zasadami uczciwego przedsiębiorcy i charakteryzuje się silnym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną. W rezultacie Grupa CiS udowodniła, że jest zaufanym partnerem, który wyznacza najwyższe standardy jakości i obsługi klienta.

CiS electronic GmbH, D-Krefeld

CiS automotive GmbH, D-Krefeld

CiS systems s.r.o., CZ-Nové Město p.S.,

CiS automotive SRL, RO-Sibiu/Hermannstadt

newcab GmbH & Co. KG, D-Paderborn

Zabel Technik GmbH & Co. KG, D-Krefeld

www.cis.de