Corporate Social Responsibility

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Corporate Social Responsibility

Přebíráme odpovědnost

Skupina CiS se angažuje v mnoha sociálních oblastech. Příkladem jsou různá partnerství k financování vzdělávání dětí v zemích 3. světa v rámci humanitární organizace „Plan International“ a cílené sponzorské aktivity, jako jsou například operace pro nevidomé děti a dospělé ve spolupráci s organizací Andheri Hilfe. Mezi podporovanými jsou školy, školky, dětské domovy, mateřské centrum, sbory dobrovolných hasičů, fotbalové týmy, kulturní aktivity a spolky.

Od roku 2016 podporuje společnost CiS také nově založenou humanitární organizaci „Wirtschaft für Menschen“ hospodářského senátu – Senats der Wirtschaft. Humanitární projekt Adveniat ‚El Arranque‘, který osobně inicioval papež František, kterému tento projekt velmi leží na srdci, by měl mladým lidem v Buenos Aires otevřít lepší vyhlídky do budoucnosti a poskytnout křesťanské hodnoty.

Mnoho aktivit je zaměřeno na porozumění mezi národy, často se silným osobním nasazením. Například jednatelé společnosti CiS, Doris a Peter M. Wöllnerovi, tak každoročně dávají k dispozici Klingerovu vilu pro česko-německý seminář „Síla kořenů – „Kraft aus den Wurzeln“. Od roku 2013 je paní Doris Wöllner ve skupině CiS pověřenou zástupkyní pro CSR.

 

KODEX CHOVÁNÍ

Jasné a čestné jednání

Podnik není měřen dle slov, ale podle činů. Skupina CiS má v pozadí závazný kodex chování, který řídí a zajišťuje naše chování a jednání směrem k našim partnerům.

Centrálním pilířem naší společnosti je povinnost k integritě. Upřímnost, otevřenost, spravedlnost a důvěra určují jednání našich spolupracovníků – jak uvnitř tak navenek. Příkladem je jasné rozdělení obchodních a soukromých zájmů nebo vyvarování se korupci. Samozřejmostí je, že společnost CiS nemá za obchodní partnery firmy, které porušují lidská práva, např. dětské či nucené práce a hrubé porušení bezpečnosti práce.

Náš etický kodex a kodex chování stanovují naše pracovní prostředí jako nediskriminační, spravedlivé, bezpečné a zdravé.

CiS podporuje především vyvážené přátelství mezi spolupracovníky na různých stanovištích a různých národností. Chápeme se jako CiS rodina a také podle toho jednáme.

Etický kodex chování (Code of Conduct) naleznete v dalších jazycích v oblasti stahování: ENG, CZ, RO, PL.

Společnost CiS je od května 2014 také členem celosvětové úmluvy Global Compact OSN. CiS tedy aktivně podporuje deset principů Global Compact v oblasti lidských práv, pracovních norem, ochrany životního prostředí a v boji proti korupci. V oblasti našeho působení budeme tyto zásady nadále podporovat a jsme zavázáni k integraci Global Compact a jeho principů do podnikové strategie, firemní kultury a každodenního podnikání. Podporujeme všeobecné cíle organizace spojených národů, zejména pak rozvojové cíle tisíciletí.

Všechny informace

Jizerskohorská škola mistrů

Téma dalšího vzdělávání a růstu je pro CiS skupinu významným bodem.

Proto byla v roce 2009 firmou CiS systems s.r.o. založena škola duálního vzdělávání po vzoru německé školy mistrů. Důvodem této iniciativy byla skutečnost, že se český vzdělávací systém jen pomalu přibližuje požadavkům průmyslových podniků. Především technické obory postrádají vyšší vzdělávací stupeň, jako jsou mistrovské školy. Ve dvouletém vzdělávacím procesu je zahrnuto 80% učebních obsahů německých „Industriemeister“. Stěžejní body výuky jsou: technické vzdělání, organizační kvality a vedení.

K tomuto kroku se rozhodla firma CiS ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci za podpory IHK Dresden a Česko – německé obchodní a průmyslové komory v Praze, aby bylo dosaženo kontinuálních optimalizací procesů ve výrobě. Výuka probíhá ve školícím centru v Hejnicích a je otevřena i dalším zájemcům. V současné chvíli se podílí na tomto vzdělávacím procesu více firem z našeho regionu.

„1. Jizerskohorská škola“ je úspěšná a zajišťuje dobrý a měřitelný vývoj německých podniků v Čechách.

Máte zájem o 1. Jizerskohorskou školu mistrů? Můžete se informovat či přihlásit pod tímto kontaktem personalni@cis.de