Udržitelnost

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Udržitelnost

CO2 neutrální z přesvědčení

Zdravá ekonomika a zdravé klima patří podle CiSu k sobě.

Z tohoto přesvědčení se společnost CiS angažuje jako aktivní podporující člen iniciativy „Welt-Wald-Klima“ hospodářského senátu „Senat der Wirtschaft e. V.“.Tím přebíráme odpovědnost za budoucnost. A to se zcela konkrétními výsledky: Firma CiS electronic GmbH je prvním klima neutrálním výrobcem kabelové konfekce – emise CO2 všech německých závodů jsou prokazatelně a certifikovatelně neutralizovány prostřednictvím projektu znovuzalesňování.. Souběžně s tím neustále a intenzivně pracujeme na holistické strategii pro přehodnocení emisí CO2. Základní požadavky na sociální odpovědnost, odpovědnost za životní prostředí, energetickou účinnost a neutralitu CO2 také definují naše požadavky na dodavatelský řetězec a výběr produktů.

Ochrana životního prostředí a udržitelnost nekončí ve společnosti CiS snižováním CO2, ale rovněž zahrnuje dodržování mezinárodních předpisů, v souvislosti s používáním chemických látek, které jsou upraveny v nařízení č. 1907/2006 (REACH) a ve směrnici 2015/65 / EU (RoHS) EU. Tyto předpisy zajišťují zákaz používání pro člověka a životní prostředí nebezpečných látek nebo určují, které látky musí být prohlášeny za odpovídající.

Společnost CiS aktivně podporuje dodržování těchto předpisů tím, že vybízí dodavatele, aby tyto předpisy dodržovali a v případě jejich porušení jsou společnsotí CiS sankcionováni.

Aktuální přehledy omezených / zakázaných látek lze najít pod následujícími odkazy:

REACH: https://echa.europa.eu/de/substances-restricted-under-reach

RoHS: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_137_R_0003

Kromě toho zavazujeme naše dodavatele k dodržování ostatních národních a mezinárodních právních předpisů, nařízení o zákazu chemikálií (ChemVerbotsV), zákonu o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG) a zákonu o bateriích (BattG).