Ochrana dat

CiS-Icon-64x64
Ochrana dat

Ochrana dat

1. Prohlášení o ochraně osobních údajů
Tuto webovou stránku (dále jen „web“) připravila společnost CiS electronic GmbH (dále jen od „nás“ nebo „my“). Další informace o předkladateli webu najdete v naší tiráži.

 

1.1. Název a adresa odpovědného

Odpovědný ve smyslu základního nařízení o ochraně osobních údajů a jiných národních zákonů o ochraně osobních údajů členských států, jakož i ostatních zákonných ustanovení o ochraně osobních údajů je společnost:

CiS electronic GmbH
Europark Fichtenhain A 15
47807 Krefeld – Německo
Tel.: +49 2151 3787-0
E-mail: info(at)cis.de
Website: www.cis.de

 

1.2. Název a adresa pověřeného ochranou osobních údajů
Pověřený ochranou osobních údajů odpovědného je:

Peter Breidbach
admeritia GmbH
Elisabeth-Selbert-Str. 1
40764 Langenfeld – Německo

Tel. +49 (2173) 203630
Mobil +49 (1523) 69146 77
Fax +49 (2173) 20363 29
E-mail: peter.breidbach(at)admeritia.de
Website: https://www.admeritia.de 

 

1.3.1. Účel a rozsah zpracování osobních údajů 
1.3. Principy zpracování osobních údajů
Shromažďujeme a používáme osobní údaje našich uživatelů zásadně pouze v takovém rozsahu, nakolik to vyžaduje příprava funkčního webu a našich obsahů a služeb.

Sběr a používání údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze po svolení uživatele.

Výjimka platí v takových případech, kdy předběžné obstarání svolení není možné ze skutečných důvodů a zpracování osobních údajů je povoleno jinými zákonnými předpisy.

(1) Svolení Pokud si opatřujeme pro postupy zpracování osobních údajů svolení dotyčné osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a, Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (DSGVO/GDPR).
(2) Plnění smlouvy Při zpracování osobních údajů, požadovaném pro plnění nějaké smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, slouží jako právní základna čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Toto platí i pro zpracovací postupy, které vyžaduje provádění předsmluvních opatření.
(3) Právní závazek Pokud je zpracování osobních údajů požadováno pro plnění právního závazku, kterému podléhá náš podnik, slouží jako právní základna čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO.
(4) Životně důležité zájmy V případě, že zpracování osobních údajů vyžadují životně důležité zájmy dotyčných osob nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základna čl. 6 odst. 1 písm. d DSGVO.
(5) Oprávněné zájmy Je-li zpracování požadováno k hájení oprávněného zájmu našeho podniku nebo třetí osoby a nepřevažuje zájmy, základní práva a základní svobody dotčeného prvně jmenovaný zájem, tak slouží jako právní základna pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

 

1.3.2. Doba uložení a výmaz dat
Osobní údaje dotčené osoby se vymažou nebo zablokují, jakmile odpadně účel uložení.

Uložení může trvat navíc, pokud toto předpokládá evropský nebo národní zákonodárce v právních unijních nařízeních, zákonech, nebo ostatních předpisech, jimž odpovědný podléhá.

Zablokování („omezení“) nebo výmaz dat probíhá i tehdy, pokud uplyne ukládací lhůta předepsaná jmenovanými normami, ledaže by existovala potřeba dalšího uložení dat k uzavření smlouvy anebo plnění smlouvy.

 

1.3.3. Možnost odporu
Zachycování dat pro přípravu webu a ukládání dat do Logfiles je pro provoz internetové stránky povinné. V důsledku toho neexistuje ze strany uživatele žádná možnost odporu.

 

1.4. Zacházení s osobními údaji
Dále Vás chceme informovat o našem zacházení s osobními údaji při používání našeho webu. Pokud není v následujících odstavcích popsáno nic jiného, vyplývá právní základna pro zacházení s Vašimi osobními údaji z potřeby zacházení pro přípravu funkčností, které požadujete k přípravě na tomto webu (čl. 6(1)(b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

 

1.5. Používání webu
1.5.1. Vyvolání webu
Jakmile vyvoláte náš web, provede Váš prohlížeč technický přenos určitých dat na náš webový server, abyste dostali k dispozici informace, které jste si vyvolali.

Abychom Vám umožnili navštívit web, budou přitom vytažena, krátkodobě uložena a použita následující data:
– IP-adresa
– Datum hodina dotazu
– Rozdíl časových zón vůči greenwichskému střednímu času (GMT)
– Obsah požadavku (konkrétní stránka)
– Operační systém a jeho přístupový stav / HTTP-stavový kód- Přenášené množství dat
– Webová stránka, z níž přichází požadavek na naši webovou stránku
– Webové stránky, které uživatel našich webových stránek vyvolává
– Prohlížeč, jazyk a verze softwaru prohlížeče

Navíc pro hájení našich oprávněných zájmů tato data na omezenou dobu ukládáme, abychom v případě nedovolených přístupů případně pokusů o přístupy na zdejší server, učinili opatření odvození osobních údajů (čl. 6(1)(f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

 

1.5.2. Použití cookies
Co to jsou cookies
Na tomto webu používáme tak zvané „Cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány přes Váš prohlížeč do paměti Vašeho koncového počítače. Cookies ukládají určité informace (např. Vámi upřednostňovaný jazyk nebo nastavení stránek), které nám mohou být poslány zpět Vaším prohlížečem při další návštěvě webu (v závislosti na životnosti Cookies-souboru).

Jaké cookies používáme
Rozlišujeme dvě kategorie cookies: (1) technicky nezbytné (funkční) cookies, bez nichž by funkčnost našeho webu a poskytování služeb uživateli webu bylo omezené, (2) volitelné cookies pro účely analýzy webu a marketingu.

V principu můžete Váš prohlížeč nastavit tak, abyste přes vložení cookies byli informováni a jednotlivě rozhodovali o jejich přijetí nebo abyste přijetí cookies pro určité případy nebo všeobecně vyloučili. Při nepřijetí cookies může být funkčnost našeho webu omezena.

Na našem webu zpracováváme tyto volitelné cookies:
Webová analýza pomocí analytiky Google Účelem zpracování těchto cookies je zadání náhodně generovaného ID pro Vaše zařízení, s nímž u nás znovu rozpoznáme Vaše zařízení při Vaší příští návštěvě. Tyto cookies jsou ukládána na 6 měsíců. Podrobnosti webové analýza naleznete dále v odpovídající kapitole.

Vaše svolení je předpokladem Tyto volitelné cookies používáme pouze s Vaším předchozím svolením (čl. 6(1)(a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Pokud navštívíte náš web poprvé, objeví se na našem webu banner, v němž Vás žádáme o Vaše svolení k používání volitelných cookies. Pokud zde k tomu udělíte své svolení, uložíme jeden soubor cookie na Váš počítač a banner se po dobu životnosti cookies znovu neukáže. Potom, nebo pokud tento cookie předtím aktivně vymažete, banner se při příští návštěvě našeho webu znovu na pozadí zobrazí, aby znovu zajistil Vaše svolení.

Jak zabráníte používání cookies Samozřejmě můžete používat náš web také zcela bez cookies. Použití cookies můžete kdykoli konfigurovat nebo úplně deaktivovat v nastaveních Vašeho prohlížeče. To ovšem může vést k omezení funkcí nebo uživatelské pohody naší nabídky. Používání volitelných cookies můžete popřít kdykoli tím, že využijete možnost popření v tabulce shora.

 

1.5.3. Analytika Google
Na tomto webu používáme analytiku Google, jde o službu analytiky webu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“).

Google analyzuje z našeho pověření Vaše užívání tohoto webu. K tomu používáme mj. cookies, které jsou popsány v tabulce cookie shora podrobně. Informace o Vašem používání tohoto webu sbírané Googlem (např. odkazující URL, u nás navštívené stránky, jejich používaný webový prohlížeč, jejich jazykové nastavení, jejich používaný provozní systém nebo Vaše rozlišení obrazovky) se přenáší na server googlu do USA, tam se ukládá, analyzuje a výsledek v anonymizované formě je předáván nám k dispozici. Vaše uživatelská data přitom nejsou spojována s Vaší plnou IP-adresou. Na tomto webu jsme aktivovali IP-funkci anonymizování nabídnutou od Google, takže poslední oktet (typ IPv4) resp. posledních 80 bitů (typ IPv6) Vaší IP-adresy jsou mazány.

Google je certifikován v EU-US Privacy Shield, takže pro data u Googlu je v USA vytvořena přiměřená úroveň datové ochrany.

Právní základna pro vyhodnocení Vašich dat za použití analytiky Googlu je oprávněným zájmem (tzn. zájem na analýze, optimalizace a hospodářském provozování našich apů) ve smyslu čl. 6 (1) (f) DSGVO).

Vaše svolení udělené k analýze webu můžete kdykoli popřít tím, že si stáhnete a instalujete buď použitelný plugin prohlížeče od Googlu nebo zrušíte Vaše svolení v tabulce nahoře, přičemž bude použit Opt-Out-Cookie. Obě možnosti brání webové analýze jen tak dlouho, jak používáte prohlížeč, na němž instalovali plugin resp. tak dlouho, dokud nevymažete Opt-Out-Cookie.

Další informace pro analytiku Googlu získáte v podmínkách používání analytiky Googlu, v zásadách bezpečnosti a ochrany dat od Google Analytics a v prohlášení Googlu o ochraně osobních údajů.

 

1.5.4. Google reCAPTCHA
Na tomto webu používáme reCAPTCHA, službu Catcha společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“).

Používání reCAPTCHA slouží rozlišování, zda vklad probíhá přes člověka nebo nedovoleně automatizovaným, strojním zpracováním. Takového pátrací dotazování zahrnuje odeslání Vaší IP-adresy a případně dalších dat potřebných pro službu Googlu reCAPTCHA na Google a tam je vše analyzováno.

Právním základem pro vyhodnocení Vašich dat pomocí reCAPTCHA je náš oprávněný zájem na správnosti dat (např. k vyloučení automatických registrací resp. objednávek) (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO).

Zachycování dat pro přípravu webu a ukládání dat do souborů Logfiles se povinně požaduje k vyloučení Bots a hospodářskému provozování naší nabídky online. Ze strany uživatele neexistuje žádná možnost popření.

Google je certifikován podle dohody Privacy-Shield a tímto způsobem poskytuje záruku dodržování evropského práva na ochranu dat (https://www.privacyshield.gov/participant?id= a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Další informace k Google reCAPTCHA a k Prohlášení o ochraně osobních údajů od Googlu najdete na následujících lincích: www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

 

1.5.5. Používání kontaktních formulářů
Účelem zpracování osobních údajů v kontaktních formulářích je samotné zahájení kontaktu.

Máte přitom možnost, nám sdělit zejména následující informace:
– Jméno a příjmení, oslovení
– Země – Kontaktní detaily (např. e-mailová adresa, telefonní číslo)
– Zpráva

Shromažďujeme, zpracováváme a využíváme informace, které jste nám sdělili v kontaktních formulářích výlučně pro zpracování Vaší konkrétní žádosti. V této souvislosti nedochází k žádnému dalšímu předávání dat třetím osobám.

Právním základem pro přenos dat je při existenci registrace svolení podle čl. 6 odst. 1 písm. a, DSGVO.

Právním základem pro zpracování dat, která jsou doručena v rámci e-mailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f, DSGVO.

Je-li e-mailový kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, pak tvoří dodatečný právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b, DSGVO.

Využíváme data k tomuto účelu, dokud není příslušná konverzace s Vámi ukončena. Konverzace je ukončena tehdy, když je z okolností zřejmé, že dotyčná podstata věci je definitivně vyjasněna.

Uživatel má kdykoli možnost, své svolení ke zpracování osobních údajů odepřít. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoli odepřít uložení svých osobních údajů. V takovém případě konverzace nemůže dále pokračovat.

 

1.5.6. Registrování na našem webu
Na naší internetové stránce poskytujeme možnost, se registrovat s udáním osobních údajů k získání přístupu k určitým obsahům a službám naší webové nabídky.

Přitom se vkládají do masky pro vložení následující data a k nám se posílají a u nás ukládají:
– Všechny pole formulářů
– Operační systém uživatele
– Prohlížeč uživatele
– Jméno
– IP-adresa
– Datum/čas registrace

Tato data se ukládají do databank Typo3 a následně se odesílají e-mailem.

V dalším procesu registrování se zajišťuje svolení uživatele pro zpracování jeho dat.

Právní základna pro zpracování je po předložení svolení uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a, DSGVO.

Předávání dat třetím osobám se nekoná.

Data jsou vymazána, jakmile již nejsou požadována pro dosažení účelu jejich shromažďování.

 

1.5.7. Odvolání inzerátů
Pokud odvoláte účel inzerování, vložíme Vaše osobní kontaktní údaje (jméno, adresa, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa) do blokovacího seznamu. Tím zajistíme, že Vám již žádnou nevyžádanou inzerci nepředáme.

Právním základem je oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f, DSGVO, přičemž oprávněný zájem spočívá v tom, že vyhovíme našim povinnostem z Vašeho odvolání inzerce. Data budou k tomuto účelu uložena jenom tak dlouho, než uplatníte své právo na výmaz podle čl. 16 DSGVO.

 

1.5.8. Externí služby a obsahy na našem webu
Externí služby nebo obsahy navazujeme na našem webu. Pokud takovou službu použijete nebo pokud Vám budou ukázány obsahy třetích osob, budou komunikační data technicky vyměněna mezi‚ Vámi a příslušným poskytovatelem.

Navíc se může stát, že poskytovatel příslušných služeb nebo obsahu Vaše data zpracuje pro další, vlastní účely. Služby nebo obsahy poskytovatelů, kteří známým způsobem zpracovávají data pro vlastní účely, jsme podle nejlepšího vědomí a svědomí konfigurovali tak, že buď komunikace pro jiné účely než znázornění obsahů resp. služeb na našem webu nenastane, nebo komunikace nastane až potom, když se aktivně rozhodnete k tomu, že službu použijete.

Protože ale nemáme žádný vliv na data shromažďovaná třetími osobami a jejich zpracování těmito osobami, nemůžeme k účelu a rozsahu zpracování Vašich dat učinit žádné závazné údaje.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování Vašich dat proto hledejte prosím v pokynech na ochranu dat vždy konkrétních poskytovatelů odpovědných za ochranu osobních údajů od nás provázaných služeb a obsahů:

– Youtube (Videa)
– Mapy Google

 

1.5.9 BootstrapCDN (MaxCDN)
Na našich webových stránkách používáme technologii Bootstrap pro moderní provedení a znázornění nabízeného obsahu na různých koncových zařízeních. Z důvodu zvýšení rychlosti nahrávání webových stránek používáme BootstrapCDN (Content Delivery Network) od MaxCDN k dodávání takzvaných knihoven (sbírek technických pokynů) prohlížeči. Je velmi pravděpodobné, že jste si již stáhli některou z těchto knihoven od BootstrapCDN při návštěvě jiných webových stránek. V tomto případě může Váš prohlížeč využívat kopii uloženou v cache. Jestliže prohlížeč nemá uloženou kopii v cache nebo z jiného důvodu stáhne soubor od BootstrapCDN, během spojení se serverem BootstrapCDN se poskytovateli MaxCDN předá Vaše IP adresa.

Poskytovatelem je NetDNA, LLC. (MaxCDN), 3575 Cahuenga Blvd West suite 330, Los Angeles, Ca 90068, USA.

Další informace o ochraně údajů u NetDNA, LLC. (MaxCDN) najdete na: https://www.maxcdn.com/legal/#pp

 

1.5.10 Fonty Google Web
Na našich webových stránkách jsou implementovány fonty Google Web. Jsou příslušné pro znázornění písma. Použitím fontů Google Web se volá server Google v USA, jestliže Váš prohlížeč nemá přístup k lokální kopii v cache. Vaše IP adresa se předá Google. Pokud budete souběžně s návštěvou našich webových stránek také přihlášeni u Google se stávajícím uživatelským účtem, může Google možná i návštěvu našich webových stránek přiřadit k chování uživatele. Na tento postup nemáme žádný vliv a nezískáváme ani informace od Google o předaném obsahu.

Poskytovatelem je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Další informace o ochraně údajů u Google Inc.

najdete na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

 

1.5.11 jQuery / ajax.googleapis.com
Na našich webových stránkách používáme knihovnu JavaScript jQuery. Tato knihovna umožňuje primárně moderní provedení našich webových stránek. Z důvodu zvýšení rychlosti nahrávání webových stránek používáme CDN (Content Delivery Network) od Google k nahrávání této knihovny. Je velmi pravděpodobné, že jste si již stáhli jQuery od CDN Google při návštěvě jiných webových stránek. V tomto případě může Váš prohlížeč využívat kopii uloženou v cache. Jestliže prohlížeč nemá uloženou kopii v cache nebo z jiného důvodu stáhne soubor od Google CDN, během spojení se serverem Google se společnosti Google předá Vaše IP adresa. Pokud budete souběžně s návštěvou našich webových stránek také přihlášeni u Google se stávajícím uživatelským účtem, může Google možná i návštěvu našich webových stránek přiřadit k chování uživatele. Navíc může Google posílat prohlížeči další soubory cookies. Na tento postup nemáme žádný vliv a nezískáváme ani informace od Google o předaném obsahu.

Poskytovatelem je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Další informace o ochraně údajů u Google Inc.

najdete na: http://www.google.de/policies/privacy/

 

1.5.12 CloudFlare
Na našich webových stránkách se nahrává webová služba společnosti CloudFlare Inc., 101 Townsend St, 94107 San Francisco (dále jen: CloudFlare). Používáme tyto údaje za účelem zajištění plné funkčnosti našich webových stránek. V této souvislosti Váš prohlížeč eventuálně předává osobní údaje CloudFlare. Právní základ pro zpracování údajů je čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Oprávněný zájem spočívá v bezchybné funkci internetových stránek. CloudFlare má vlastní certifikaci v rámci úmluvy EU a USA o předávání osobních údajů Privacy Shield (srov. https://www.privacyshield.gov/list). Údaje jsou vymazány, jakmile je splněn účel sběru dat. Další informace o nakládání s přenesenými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů CloudFlare: https://www.cloudflare.com/security-policy/?utm_referrer=https://www.google.de/ . Evidování a zpracování svých dat prostřednictvím CloudFlare můžete zabránit tím, že deaktivujete provedení kódu skriptu v prohlížeči nebo si v prohlížeči nainstalujete blokování skriptu (najdete je např. na www.noscript.net nebo www.ghostery.com).

1.5.13 Přítomnost sociálních médií / sociální sítě obecně

Společnost CiS udržuje online přítomnost na sociálních sítích a v této souvislosti zpracovává uživatelská data, aby mohla komunikovat s aktivními uživateli nebo nabízet informace.

CiS poukazuje na to, že údaje o uživatelích lze zpracovávat i mimo Evropskou unii. Z tohoto důvodu mohou pro uživatele vyplývat rizika, např. by mohlo být ztíženo vymáhání uživatelských práv.

Údaje uživatelů uvnitř sociálních sítí lze obvykle zpracovat pro účely průzkumu trhu a reklamy. Například uživatelské profily lze vytvořit prostřednictvím chování při používání a z toho vyplývajících zájmů uživatele. Uživatelské profily lze opět použít např. k umístění reklamních inzercí uvnitř i vně sítí, které by mohly odpovídat zájmům uživatelů. Za tímto účelem se soubory cookie obvykle ukládají do počítače uživatele, do kterého se ukládá chování při používání a zájmy uživatele. Kromě toho lze data ukládat do uživatelských profilů bez ohledu na zařízení používaná uživateli.

Zobrazení příslušného zpracování a možnost námitky – vyvázání z nežádoucí služby (opt-out) lze nalézt v prohlášeních o ochraně údajů a informacích od provozovatelů příslušných sociálních sítí.

V případě žádostí o informace a uplatnění práv subjektu údajů upozorňujeme, že by tato práva měla být uplatňována u poskytovatelů. Pouze tito mají přístup k údajům uživatelů a mohou přijímat opatření a poskytovat informace.

Facebook: CiS je společně s Facebookem Ireland Ltd. odpovědný za shromažďování (nikoli však další zpracování) údajů od návštěvníků naší stránky na Facebooku (tzv. „fan page“). Shromažďování zahrnuje informace o typech obsahu, který uživatelé prohlížejí nebo s ním interagují nebo jimi provedené akce (viz zásady ochrany osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/policy „Co vy a ostatní děláte a poskytujete“), jakož i informace o zařízeních používaných uživateli (viz „Informace o zařízení“ v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/policy, např. IP adresy). Facebook také shromažďuje a používá informace k poskytování analytických služeb, takzvaných „přehledů stránek“, pro provozovatele stránek,  aby mohli získat přehled o tom, jak jsou lidé jejich stránkami a obsahem s nimi spojeným ovlivněni. S Facebookem jsme uzavřeli zvláštní dohodu, která upravuje, jaká bezpečnostní opatření musí Facebook dodržovat, a ve kterém se Facebook zavázal dodržovat práva subjektu údajů (viz https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum „Informace o přehledech stránek“, uživatelé mohou např. informace nebo žádosti o vymazání směrovat přímo na Facebook). Práva uživatelů nejsou omezena dohodami s Facebookem. Komplexní informace o přehledech stránek naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

  • Zpracované druhy dat:existující údaje (např. jména, adresy), kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), údaje o obsahu (např. záznamy v online formulářích), údaje při používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu), meta / komunikační data (např. informace o zařízení, IP adresy).
  • Dotčené osoby:uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
  • Účely zpracování: kontaktní dotazy a komunikace, sledování (např. profilování související se zájmem / chováním, používání cookies), remarketing, měření dosahu (např. statistiky přístupu, rozpoznávání vracejících se návštěvníků).
  • Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. F. GDPR).

Použité služby a poskytovatelé služeb:

Sociální médiální platforma LinkedIn 

Společnost CiS electronic GmbH používá Linked na adrese https://www.linkedin.com/company/XXXXX/, nabízenou

informační službu na technické platformě a služby LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Upozorňujeme, že tuto stránku LinkedIn a její funkce používáte na vlastní odpovědnost. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, hodnocení).

Při návštěvě naší stránky LinkedIn, zaznamená LinkedIn mimo jiné vaši IP adresu a další informace, které jsou ve vašem PC dostupné ve formě souborů cookies. Tyto informace se používají k tomu, aby nám jako provozovateli stránek LinkedIn, byly poskytnuty statistické informace o používání stránky LinkedIn. Bližší informace poskytuje LinkedIn pod následujícím odkazem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv.

V této souvislosti budou shromážděné údaje společností Linkedln Inc. zpracovány a případně přeneseny do zemí mimo Evropskou unii. Jaké informace LinkedIn přijímá a jakým způsobem jsou používány, popisuje LinkedIn v obecné formě ve svých pokynech k používání dat. Zde také najdete informace o možnostech kontaktu pro LinkedIn a možnostech nastavení reklam. Pokyny pro využití dat jsou k dispozici pod následujícím odkazem:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Jakým způsobem Linkedln používá data z návštěv stránek Linkedln pro své vlastní účely, v jakém rozsahu jsou aktivity na stránce LinkedIn přiřazovány jednotlivým uživatelům, jak dlouho LinkedIn ukládá tato data a zda jsou údaje z návštěvy stránky LinkedIn předávány třetím stranám, není ze strany společnosti Linkedln jasně specifikováno a nám tak tato informace není známa.

Při přístupu na stránku Linkedln se přidělená IP adresa z Vašeho koncového zařízení přenáší na Linkedln. Podle LinkedIn je tato IP adresa anonymizována (pro „německé“ IP adresy) a po 90 dnech smazána. LinkedIn navíc ukládá informace o koncových zařízeních svých uživatelů (např. v rámci funkce „oznámení o registraci“); V daném případě je LinkedIn schopen přiřadit IP adresy jednotlivým uživatelům.

Pokud jste na Linkedln aktuálně přihlášeni jako uživatel, ve Vašem koncovém zařízení se nachází soubor cookies s Vaším Linkedln-identifikátorem. Linkedln okamžitě registruje Vaši přítomnost a Vaši aktivitu. To také platí pro všechny ostatní stránky společnosti LinkedIn. Prostřednictvím integrovaných Linkedln-tlačítek na webových stránkách je Linkedln schopen zaznamenat Vaši návštěvu na těchto webových stránkách a přiřadit ji k Vašemu profilu na Linkedln. Tato data mohou být použita k nabídce obsahu nebo reklamy šité Vám na míru.

Pokud se tomuto chcete vyvarovat, měli byste se odhlásit z LinkedIn nebo deaktivovat funkci „zůstat přihlášeni“, smazat soubory cookies ve svém zařízení a zavřít a restartovat prohlížeč. Tímto způsobem budou odstraněny Linkedln-informace, pomocí kterých můžete být přímo identifikováni. To vám umožňuje používat naši stránku LinkedIn, aniž by bylo prozrazeno Vaše LinkedIn ID. Při použití interaktivních funkcí stránky (líbí se mi, komentování, sdílení, novinky atd.) se zobrazí přihlašovací obrazovka Linkedln.

Po případném přihlášení jste pro Linkedln rozpoznatelní opět jako konkrétní uživatel.

Informace o tom, jak můžete spravovat nebo mazat stávající informace o Vás, najdete na následujících stránkách podpory LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Jako poskytovatel informační služby neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné údaje o Vašem používání naší služby.

 

1.6.1.   Zapojení zpracovatelů na zakázku do hostingu
Pro účely hostingu našich platforem a služeb Backup využíváme zpracovatele na zakázku, takže osobní údaje, které jsou uloženy na našich platformách, jsou předávána těmto zakázkovým zpracovatelům.

Těmito zakázkovými zpracovateli jsou  Raidboxes, RAIDBOXES GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 7, 48153 Münster, Deutschland.

Tito zakázkoví zpracovatelé ukládají osobní údaje tak, jak jsou tato data uložena na základě účelů definovaných v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů na našich platformách.

 

1.6.2.   Zapojení zpracovatelů na zakázku do správních služeb, služeb odstraňování chyb a suportu
Pro služby správní, odstraňování chyb a suportu používáme podnik Robert Wegner | Germaniastr. 39 | 47800 Krefeld. který takto rovněž může mít přístup k Vašim osobním údajům.

 V principu se ukládání osobních údajů podnikem Robert Wegner | Germaniastr. 39 | 47800 Krefeld, nekoná. Takové proběhne toliko ve výjimečných případech, například pokud by to mělo být žádoucí v souvislosti s odstraňováním technických problémů. 

V těchto případech se ukládání provádí pouze v rozsahu a na dobu jak je to potřebné. 

 

1.7. Zpracování dat mimo EU / EHP
Vaše data se částečně zpracovávají také v zemích mimo Evropskou unii („EU“) nebo Evropský hospodářský prostor („EHP“), kde by mohla všeobecně panovat nižší úroveň datové ochrany než v Evropě.

V těchto případech zajišťujeme např. s našimi smluvními partnery přes smluvní ujednání, aby byla poskytnuta dostatečná úroveň ochrany dat pro Vaše data (kopie na požádání k dispozici), nebo Vás požádáme o Vaše výslovné svolení.

 

1.8. Informace o Vašich právech
Na základě aplikovaných zákonů na ochranu dat máte k dispozici dalekosáhlá práva.

 

1.8.1. Právo na informace
Od odpovědné osoby můžete požadovat potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, budeme zpracovávat my.

Pokud k takovému zpracování dochází, můžete od odpovědné osoby požadovat zprávu o následujících informacích:

(1) účely, pro něž jsou osobní údaje zpracovávány;
(2) kategorie osobních údajů, které se zpracovávají;
(3) příjemci resp. kategorie příjemců, jimž byly odhaleny osobní údaje, které se Vás týkají, nebo jsou ještě odhalovány;
(4) plánovaná doba uložení osobních údajů, které se Vás týkají, nebo pokud k tomu nejsou možné konkrétní údaje, kriteria pro stanovení doby trvání uložení;
(5) existence práva na korekci nebo výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, práva na omezení zpracování odpovědnou osobou, nebo práva na odpor proti tomuto zpracování;
(6) existence práva na stížnost u dohlížejícího úřadu;
(7) všechny dostupné informace o původu dat, když se osobní údaje neshromažďují u dotyčné osoby;
(8) existence automatizovaného vyhledávání rozhodnutí včetně profiligu podle čl. 22 odst. 1 a 4 DSGVO a – minimálně v těchto případech – informace způsobilé výpovědi o zahrnuté logice, jakož i o dosahu a účincích takového zpracování pro dotčenou osobu, o něž se usiluje.

Máte právo na to, abyste požadovali zprávu o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, se posílají do třetí země nebo neznárodní organizaci. V tomto ohledu můžete požadovat zprávu o vhodných garancích podle čl. 46 DSGVO v souvislosti s předáváním.

 

1.8.2. Právo na korekturu
Máte právo na korekturu a/nebo na doplnění vůči odpovědnému, pokud zpracované osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nesprávné nebo neúplné.

Odpovědný musí korekturu provést neprodleně.

 

1.8.3. Právo na omezení zpracování
Za následujících předpokladů můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají:

(1) pokud rozporujete správnost osobních údajů, které se Vás týkají, na nějaké období, které odpovědnému umožňuje prověřit správnost osobních údajů;
(2) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a místo toho požadujete omezení užívání osobních údajů;
(3) odpovědný osobní údaje pro účely zpracování již dále nepotřebuje, Vy je ale potřebujete k uplatnění, vykonávání nebo obhajobu právních nároku, nebo
(4) pokud jste vznesli odpor proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 DSGVO a není ještě zjištěno, zda oprávněné důvody odpovědného vůči Vašim důvodům převažují.

Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, omezeno, mohou tato data – odhlédnuto od jejich uložení – být zpracována pouze s Vaším svolením nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
Pokud bylo omezení zpracování podle shora jmenovaných předpokladů omezeno, budete odpovědným zpraveni před tím, než omezení bude zrušeno.

 

1.8.4. Právo na výmaz
a) Povinnost výmazu Od odpovědného můžete vyžadovat, aby osobní údaje, které se Vás týkají, byly neprodleně vymazány a odpovědný je povinen, tato data neprodleně vymazat, jakmile nastane některý z následujících důvodů:
(1) Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou pro účely, pro něž byly shromážděny nebo jiným způsobem zpracovávány, již nepotřebné.
(2) Vy odvoláte své svolení, o které se zpracování opírá podle čl. 6 odst. 1 písm. a, nebo čl. 9 odst. 2 písm. a, DSGVO a chybí jiný právní základ pro zpracování.
(3) Podáváte rozpor podle čl. 21 odst. 1, DSGVO proti zpracování a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování, nebo podáte rozpor podle čl. 21 odst. 2, DSGVO proti zpracování.
(4) Osobní údaje, které se Vás týkají, byly zpracovány neoprávněně.
(5) Výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, je potřebný pro plnění právního závazku podle unijního práva nebo práva členských států, kterému odpovědný podléhá.
(6) Osobní údaje, které se Vás týkají, byly ve vztahu k nabízeným službám informační společnosti zrušeny podle čl. 8 odst. 1, DSGVO.

b) Informace třetím osobám Pokud odpovědný zveřejnil osobní údaje, které se Vás týkají a je povinen je vymazat podle čl. 17 odst. 1, DSGVO, pak přijme se zohledněním disponibilní technologie a nákladů na implementaci přiměřená opatření, i technického druhu, aby informoval odpovědné za zpracování dat, kteří osobní údaje zpracovávají, o tom, že Vy jste, jako dotčená osoba od nich požadoval výmaz všech linků k těmto osobním údajům nebo kopií nebo replikací těchto osobních údajů.

c) Výjimky
Právo na výmaz neexistuje, pokud je zpracování vyžadováno
(1) k výkonu práva na svobodné vyjádření názoru a informace;
(2) k plnění právního závazku, který vyžaduje zpracování podle unijního práva nebo členských států, kterému odpovědný podléhá, nebo k dodržení úlohy, která je ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, které byla na odpovědného přenesena;
(3) z důvodů veřejného zájmu na úseku veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h, a i, jakož i čl. 9 odst. 3, DSGVO;
(4) pro archivní účely ve veřejném zájmu, vědecké nebo historické účely výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, DSGVO, pokud právo jmenované pod odstavcem a) jak lze předpokládat, uskutečnění cílů tohoto zpracování znemožňuje nebo vážně nepříznivě ovlivňuje, nebo
(5) pro uplatňování, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

1.8.5. Právo na oznámení
Pokud jste uplatnili právo na korekci, výmaz nebo omezení zpracování vůči odpovědnému, je tento povinen, všem příjemcům, jimž byly zveřejněny osobní údaje, které se Vás týkají, tuto korekci nebo výmaz dat nebo omezení zpracování sdělit, ledaže by se to ukázalo jako nemožné nebo by to bylo spojeno s nepřiměřenými výlohami.

Vám náleží vůči odpovědnému právo, o těchto příjemcích být informován.

 

1.8.6. Právo na přenositelnost dat
Mate právo, obdržet osobní údaje, které se Vás týkají, které jste připravili odpovědnému, ve strukturovaném, běžném a strojně čitelném formátu. Kromě toho máte právo tato data předat jinému odpovědnému bez překážky od toho odpovědného, kterému byly osobní údaje přichystány, pokud

(1) zpracování se opírá o svolení podle čl. 6 odst. 1 písm. a, DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a, DSGVO nebo o smlouvu podle čl. 6 odst. 1 písm. b, DSGVO a
(2) zpracování probíhá pomocí automatizovaného postupu.

Při výkonu tohoto práva máte dále právo si vyžádat, aby osobní údaje, které se Vás týkají, byly předány přímo od jednoho odpovědného druhému odpovědnému, pokud je toto technicky proveditelné. Svobody a práva jiných osob tím nesmí být nepříznivě ovlivněny.

Právo na přenosnost dat neplatí pro zpracování osobních údajů, které jsou potřebné pro provedení nějakého úkolu, který se nachází ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, který byl předán odpovědnému.

 

1.8.7. Právo na odpor
Máte právo kdykoli předložit odpor z důvodů, které vyplývají z Vaší zvláštní situace, proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. e, nebo f, DSGVO; toto platí rovněž pro profilig opírající se o tato ustanovení.

Odpovědný již nezpracovává osobní údaje, které se Vás týkají, ledaže by mohl prokázat nutné ochranné důvody pro zpracování, které převažují Vaše zájmy, práva a svobody, anebo zpracování slouží uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud se zpracovávaní osobní údaje, které se Vás týkají, k provozování přímého inzerování, máte právo, předložit kdykoli odpor proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, k účelu takového inzerování; toto platí také pro profiling, pokud navazuje na takové přímé inzerování.

Pokud odporujete zpracování pro účely přímého inzerování, nebudou pak osobní údaje, které se Vás týkají, již pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s užíváním služeb informační společnosti – bez ohledu na směrnici 2002/58/ES (Směrnice pro ochranu dat pro elektronickou komunikaci, tzv. „ePrivacy-směrnice“) – máte možnost vykonat Váš odpor pomocí automatizovaného postupu, při nichž se používají technické specifikace.

 

1.8.8. Právo na odvolání prohlášení o svolení v souvislosti s ochranou osobních údajů
Máte právo kdykoli odvolat Vaše prohlášení o svolení v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Odvoláním svolení nebude dotčena zákonnost zpracování proběhlého na základě svolení až do odvolání.

 

1.8.9. Automatizované rozhodnutí v jednotlivém případě včetně profiligu
Máte právo, nebýt podroben rozhodnutí spočívajícím výlučně na automatizovaném zpracování – včetně profiligu, kdy proti Vám odpadá právní účinek anebo podobným způsobem výrazně nepříznivě ovlivňuje Vás.

To neplatí, když rozhodnutí
(1) se požaduje pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a odpovědným,
(2) je povoleno na základě unijních právních předpisů nebo členských států, kterým odpovědný podléhá, a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření pro realizaci Vašich práv, svobod a Vašich oprávněných zájmů nebo
(3) probíhá s Vaším výslovným svolením. Ovšem tato rozhodnutí nesmí spočívat na zvláštních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 odst. 1, DSGVO, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. a, („výslovné svolení“ nebo g, DSGVO („veřejný zájem“) a byla přijata přiměřená opatření na ochranu práv a svobod, jakož i Vašich oprávněných zájmů.

Ohledně případů jmenovaných v (1) a (3) odpovědný přijímá přiměřená opatření, aby hájil práva a svobody, jakož i své oprávněné zájmy, k čemuž minimálně patří právo na vynucení intervence osoby ze strany odpovědného, na vyjádření vlastního stanoviska a na napadení rozhodnutí.

 

1.8.10. Právo na stížnost u dohlížejícího úřadu
Nehledě na jiný správní nebo soudní opravný prostředek Vám náleží právo na stížnost u dohlížejícího úřadu, zejména v členském státě Vašeho místa pobytu, Vašeho pracoviště nebo místa domnělého pochybení, pokud jste toho názoru, že zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, porušuje nařízení DSGVO.

Dohlížející úřad, u kterého byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 DSGVO.

 

1.9. Úpravy Prohlášení o ochraně osobních údajů
Vyhrazujeme si, čas od času aktualizovat toto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Aktualizace tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů se zveřejňují na našem webu.

Změny platí od jejich publikace na našem webu. Proto Vám doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali, a případně se mohli informovat o proběhlých aktualizacích.

Stav: 24. května 2018