vodiče

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
vodiče
vodiče

Co to jsou vodiče?

V elektrotechnice je vodič složený z tenkých jednotlivých drátků, a z tohoto důvodu je snadno ohebným elektrickým vodičem. Jako vodicí materiál se používá převážně měď. Vodiče lze rozlišit na ohebné a vysoce ohebné.

Vodič je složen z jednoho či až ze stovky tenkých měděných drátků. Například vodič H07V-K o průřezu 1,5 mm² se obvykle skládá z 30 jednotlivých vláken o průměru 0,25 mm, která jsou stočena do svazku. Plastový plášť drží svazek jednotlivých drátků pohromadě. Současně slouží také jako izolace pro měděný vodič.

Skladba vodiče je definována normami. Jednou z těchto norem je IEC 60228/VDE 0295. Plastový plášť se vyrábí z různých materiálů v závislosti na použití. Pro vodič H07V-K se standardně používá polyvinylchlorid (PVC). V závislosti na průměru lze pak hotový vodič použít jak pro přenos signálu, tak pro přenos energie.

Jaké jsou výhody vodičů ve srovnání s masivním drátěným vedením?

Oproti obvyklému měděnému drátu mají vodiče tu výhodu, že jsou výrazně pružnější a ohebnější. Důvodem je jejich složení z mnoha jemných drátků. V porovnání s pevným drátěným vedením je u vodiče riziko přerušení mnohem nižší. K takovému přerušení může dojít například v důsledku mechanického namáhání způsobeného vibracemi nebo ohybem.

Měděné vodiče se proto používají k elektrickému propojení pohyblivých součástí, například ve vibrujících oblastech. Do těchto oblastí patří dveře nebo víka zavazadlového prostoru, vozidla nebo roboti. Existují i další možnosti použití vodičů.

Kde jsou vodiče používány?

Vodiče se používají jako elektrické spoje v dopravních prostředcích, ve strojírenství, v automatech a ve medicínské technice pro výrobu respirátorů nebo přístrojů MRI. Vodiče se používají také v rozváděčích a v obnovitelných zdrojích energie.

Rádi Vám poradíme a poskytneme individuální varianty vodičů. Všechna měděná vedení jsou k dispozici v požadované délce, metrech a různých barvách.

Výroba konfekčních vodičů poloautomatizovanými nebo plně automatizovanými procesy 

Zpracování vodičů představuje nejjednodušší formu kabelové konfekce. Zpracování je technický termín pro přepracování konců drátu, který byl nastříhán na požadovanou délku. Zpracování se obvykle provádí v následujících krocích:

  • odstranění izolace z konců vodičů
  • pájení nebo krimpování elektrických kontaktů na koncích vodičů na jedné nebo obou stranách
  • šroubování do šroubových svorek

Dalšími technikami připojení elektrických kontaktů na koncích vodičů jsou například krimpování, technologie posunu izolace, technologie šroubových svorek, ultrazvukové svařování nebo pocínování.

V závislosti na počtu kusů lze tyto procesy zpracování provádět jak manuálně pomocí ručních kleští, tak poloautomaticky nebo plně automaticky.

Skupina CiS zpracovává vysoce kvalitní výrobky dle specifických požadavků zákazníka, jako jsou vodiče, kabely a kabelové svazky, v souladu s normami a právními předpisy. Naši odborníci Vám rádi zodpoví všechny Vaše dotazy.