CiS Gruppe veröffentlicht den zweiten UN Global Compact Fortschrittsbericht

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
CiS Gruppe veröffentlicht den zweiten UN Global Compact Fortschrittsbericht

Skupina CiS zveřejňuje druhou pokrokovou zprávu UN Global Compact

„V CiS(u) hrají stále důležitou roli hodnoty jako lidská práva, ochrana životního prostředí, pracovní normy a boj proti korupci,“ zdůraznila Doris Wöllner, CSR-zplnomocněnec skupiny CiS. „Po dobu dvou let jsme oficiálními členy UN Global Compact a zavazujeme se také otevřeně tyto hodnoty převzít.“ Skupina CiS je majitelem řízený podnik s hlavním sídlem v Německu ve městě Krefeld a výrobními stanovišti v Česku a Rumunsku, a která nyní zaměstnává celkem přes 1.100 zaměstnanců.

Také ve druhém roce našeho aktivního členství jsme se intenzivně a aktivně zabývali směrnicemi Global Compact a v celé skupině CiS z hlubokého přesvědčení podporujeme hodnoty Global Compact. Zavázali jsme se k tomu, zahrnout aktivně deset principů Global Compact do firemní kultury a do každodenního pracovního procesu a nepřetržitě na tom pracovat. Protože cíle mnohých vlád byly doposud celosvětově jasně neúspěšné, musí se intenzivněji angažovat hospodářství a přinést aktivní výkon.

Je v zájmu a v rukách každého za hospodářství zodpovědného činitele takto jednat. CiS přijal tyto hodnoty do svého kodexu chování a podle tohoto závazku se chová jasně vůči svým zaměstnancům, obchodním partnerům a všeobecné veřejnosti. „Jsme pevně přesvědčeni, že právě z nezávislého hospodářství jsou tato prohlášení potřebná, aby mohly způsobit také změnu na státní straně“, takto Doris Wöllner, CSR-zplnomocněnkyně skupiny CiS.

UN Global Compact pokroková zpráva skupiny CiS 2015-2016

CiS electronic GmbH, D-Krefeld
CiS automotive GmbH, D-Krefeld
CiS systems s.r.o., CZ-Nové Město p.S.
CiS automotive SRL, RO-Sibiu