CiS Gruppe veröffentlicht Fortschrittsbericht im UN Global Compact Jahrbuch 2016

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
CiS Gruppe veröffentlicht Fortschrittsbericht im UN Global Compact Jahrbuch 2016

Skupina CiS zveřejňuje pokrokovou zprávu v UN Global Compact ročence 2016

Skupina CiS je majitelem řízený podnik s hlavním sídlem v Německu v obci Krefeld a výrobními závody v Česku a Rumunsku a zaměstnává celkem přes 1.100 zaměstnanců.

„Ve skupině CiS hrají stále důležitou roli hodnoty jako lidská práva, ochrana životního prostředí, pracovní normy, boj proti korupci a slušné zacházení v interních a externích oblastech“, zdůraznila Doris Wöllner, CSR-zplnomocněnec skupiny CiS. Také v roce 2016 jsme se z hlubokého přesvědčení intenzivně a detailně zabývali směrnicemi Global Compact a podporovali v celé skupině hodnoty Global Compact. Zavázali jsme se začlenit aktivně deset principů do každodenního života firemní kultury a neustále na nich pracovat.

Skupina CiS se v mezičase angažuje už třetím rokem jako aktivní člen v UN Global Compact (UN Global Compact je síť firem a organizací, které se rozhodly sjednotit své poslání i každodenní činnosti s deseti obecně přijímanými principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce) a zveřejňuje také v ročence 2016 svůj příspěvek. Ročenka „Migrace a uprchlíci“ se věnuje na jedné straně samostatně tomuto tématu, ale také tématu podnikání a lidským právům. Vedle sledování cílů udržitelného rozvoje jsou v centru ročenky představeny dobré příklady z praxe – skupina CiS je přitom jedna z 28 firem jako např. ABB, Audi, Bosch, Daimler a Miele, která si vzala deset principů Global Compact jako vodítko a vidí agendu 2030 jako šanci. Důležité body tvoří kromě jiného téma integrace, personální řízení, ochrana klimatu a digitalizace.

CiS jako výrobce kabelové konfekcce a dodavatel systémové techniky nese zvláštní zodpovědnost za své zákazníky, zaměstnance, životní prostředí a společnost. Už přes čtyři desetiletí se zabýváme kabelovou konfekcí, speciálními konektory a mechatronikou. Dodáváme do rozdílných oblastí: energie a technika životního prostředí, medicínské techniky, strojní zařízení a strojírenství atd. Na pozadí této rozmanitosti platí, porozumět požadavkům a problémům světa, jež je v pohybu a řešit je. Proto se věnuje skupina CiS ve svém příspěvku převážně průmyslu v průběhu věků a digitalizaci vidí jako šanci…

Více čtěte na:
UN Global Compact Jahrbuch 2016 (CiS příspěvek na str. 74-75)

CiS electronic GmbH, D-Krefeld
CiS automotive GmbH, D-Krefeld
CiS systems s.r.o., CZ-Nové Město p.S.,
CiS automotive SRL, RO-Sibiu