Vstřikování

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Vstřikování
Vstřikování

Vstřikování pro delší životnost

Vstřikování může být jedním z důležitých kroků v oblasti kabelové konfekce. Jak ale tento proces funguje a proč může prodloužit životnost kabelových spojů?

Co znamená vstřikování?

Vstřikování znamená zapouzdření elektronických součástek. Často jsou vstřikovány zejména komponenty, které jsou ohroženy opotřebením a musí odolávat vnějším vlivům. Tím je zajištěna dlouhá životnost elektronických součástek. Společnost CiS používá v místě připojení kabelu ke konektoru proces vstřikování. To chrání místo připojení před mechanickým namáháním a zajišťuje vodotěsnost.

Jak vstřikování funguje?

Existují různé techniky a postupy pro vstřikování kabelů. Společnost CiS k tomuto účelu používá vstřikovací stroje. Do spodní části vstřikovací formy se umístí vložka (např. zástrčka s přiletovaným kabelem). Vstřikovací komora (dutina) je pak tlakově uzavřena horní částí vstřikovací formy. Poté se do vstřikovací komory vstřikuje přes vstřikovací trysku na plastifikační jednotce pod vysokým tlakem požadovaný tekutý plastový materiál (např. PVC, PUR, PA atd.), který vložku uzavře do určeného tvaru.

Tato technika vstřikování je také známá jako hybridní technologie, protože v jednom kroku lze do plastu vložit několik kovových forem. Zástrčky a kabely zapouzdřené v plastu jsou v mnoha oblastech elektrotechniky optimálním řešením, které chrání kabely před vnějšími vlivy prostředí (např. maziva, benzín, plyny, teploty, mechanické namáhání atd.). V závislosti na použití existují různé možnosti pro vstřikování. V následujícím seznamu jsou uvedeny některé příklady takových spojení:

  • Vstřikování pro odlehčení tahu
  • Vstřikování krytek
  • Zvýšení těsnosti Y-spojů
  • Výroba ochranných pouzder proti ohybu
  • Tvarování zástrčkových spojů
  • Proces vstřikování kabelů

Jak probíhá proces vstřikování kabelů?

Existují různé způsoby vstřikování kabelových spojů. Proces vstřikování je podvariantou techniky lití a používá se především pro zpracování plastů. Zvolená metoda vstřikování závisí na typu vstřikovaných součástí (konektory, kabely, elektronické součástky atd.) a na vstřikovaném plastu. Lze použít například nízkotlaký nebo vysokotlaký vstřikovací proces.

Nízkotlaký proces je vhodný pro vstřikování citlivých součástí. Použitý plast se teplem zkapalní a vysokou rychlostí se vtlačí do dutiny, kde obalí příslušné vložky. Poté termoplastický materiál nebo vstřikovací forma opět ztuhne. Po vytvrzení se díl vyjme ze stroje. Vstřikování je ideální zejména pro vstřikování vložek z elektromechanických součástí, kabelů, kovů atd.

Metoda „Macromelt“, jako typ nízkotlakého procesu, nabízí na rozdíl od vysokotlakého procesu alternativu šetrnou k životnímu prostředí. Důvodem je nižší tlak při vstřikování a kratší doba cyklu ve srovnání s konvenčními variantami.

Ve společnosti CiS můžete díky rychlejšímu sušení a nižší spotřebě energie využívat nákladově efektivní a ekologické techniky.

Individuální metody vstřikování pro různá průmyslová odvětví

Naše kompetence a dlouholeté zkušenosti v oblasti kabelové konfekce jsou základem pro vývoj potřebných nástrojů pro vlastní vstřikování kabelů. To se provádí buď interně, nebo ve spolupráci s našimi místními partnery. Zde klademe zvláštní důraz na rychlost a flexibilitu.

V závislosti na přáních a požadavcích našich zákazníků vyrábíme spoje kov-plast.

Stanovíme správný postup pro Vaše výrobky, protože komponenty/materiály, které mají být vstřikovány, mají při tomto procesu velmi odlišné vlastnosti. Při modernizaci kabelů používáme termoplasty, jako je PUR a PVC nebo Macromelt. Proto můžeme kabely individuálně gravírovat, a dokonce je opatřit logem nebo použít speciální barvy pro vstřikování.

S naší dceřinou společností Zabel Technik, nabízíme také vstřikování krytů, tlačítek a dalších produktů dle specifických požadavků zákazníka.