Energietechnik

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Energietechnik

Úbytek přírodních zdrojů, rostoucí světová populace a ochrana životního prostředí jsou podstatným pohonem této celosvětově silně rostoucí branže.

K perspektivním segmentům tohoto odvětví patří mimo jiné ekologická výroba energie z fosilních zdrojů, solární energie, větrná energie, vodní energie, bioplyn, blokové tepelné elektrárny, vysoce efektivní ukládání energie, elektromobilita, přenos energie z decentrálního zásobování, úprava pitné vody, čištění odpadních vod.

Elektrotechnické systémy tohoto odvětví s kabelovými rozvody jsou kontrolní, měřící, zásobovací, řídící zařízení, čerpadlové systémy, systémy pro monitorování hladiny a průtoku, generátory, usměrňovače a měniče atd.

Firma CiS splňuje svým technickým know-how a svými produkty všechny požadavky tohoto odvětví na kompetenci, kvalitu a spolehlivost.