Platební systémy

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Platební systémy

EN Übersetzung

CZ Übersetzung

Odvětví, které by se na základě bezpečnostních požadavků v peněžním a platebním styku dalo přiřadit zabezpečovací technice. Přesto je z důvodu specifických požadavků tohoto odvětví vhodné rozlišovat.

K rozvoji tohoto odvětví přispívá na jedné straně rostoucí potřeba soukromých osob, firem a organizací, mít všude a kdykoliv k dispozici likviditu pro transakce, a proti tomu stojí bezpečnostní rizika, která s sebou tato dostupnost a flexibilita přináší.

K systémům platebního a peněžního styku patří pokladní systémy, bankomaty, tiskárny výpisů z účtu, systémy pro přepravu peněz, systémy kontroly kvality, třídící zařízení, automaty na ničení peněz, automaty na výměnu peněz, ale i loterijní přístroje a systémy vratných obalů.

Firma CiS splňuje svým technickým know-how a svými produkty všechny požadavky tohoto odvětví na kompetenci, kvalitu a spolehlivost.

RO Übersetzung