Transport & Verkehr

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Transport & Verkehr

Mobilita patří vedle obživy, zdravotní péče, zásobování energií, komunikace a vzdělání k nejdůležitějším faktorům vývoje lidstva. Přeprava osob a zboží je základem pro transakce a blahobyt.

 

Přepravní a dopravní obor zahrnuje bez nároku na úplnost segment užitkových vozidel jako jsou stavební stroje, zemědělské stroje, manipulační stroje (jeřáby, přepravní systémy), místní osobní doprava, železniční technika, dopravní evidence a řízení dopravy. Stejně rozmanité jako samotné odvětví jsou i jednotlivé aplikace, jako například řízení motorů, obslužné prvky, indikační, brzdové, mýtné i informační systémy pro cestující, signalizační zařízení, monitorování dopravy, regulace vjezdu, systémy úhrad atd.

 

Mnohé z výše uvedených systémů vyžadují maximální spolehlivost kabelových rozvodů, neboť například výpadek brzdového systému nebo systému řízení dopravy by mohl mít fatální dopady s katastrofálními následky.