Anlagen- & Maschinenbau

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Anlagen- & Maschinenbau

Pravděpodobně nejsilnější odvětví v německy hovořících zemích, tj. Německo, Rakousko a Švýcarsko. Zařízení a stroje z těchto zemí jsou na celém světě ztělesněním kvality, přesnosti a spolehlivosti.

Z výroby strojů a zařízení těží všechna ostatní odvětví, která vyrábějí zboží pro výrobní průmysl a soukromé použití. Týká se to samozřejmě především automobilového průmyslu, ale i spotřebitelského průmyslu.

Firma CiS vyrábí kabelovou konfekci a systémovou techniku pro globální hráče tohoto velkého odvětví a pro nejrůznější aplikace jako jsou automatizace, řídící jednotky, signalizace, obslužné prvky, soustruhy, frézky, skladovací systémy, zařízení na třídění poštovních zásilek atd.

Firma CiS splňuje svým technickým know-how a svými produkty všechny požadavky tohoto odvětví na kompetenci, kvalitu a spolehlivost.