Kabelkonfektionär CiS electronic GmbH fördert das Zukunfts-Forschungsprojekt ‚Deutschland 2030‘

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Kabelkonfektionär CiS electronic GmbH fördert das Zukunfts-Forschungsprojekt ‚Deutschland 2030‘

Výrobce kabelové konfekce CiS electronic GmbH podporuje výzkumný projekt budoucnosti “Německo 2030“

Skupina CiS s hlavním sídlem v Krefeldu a výrobními stanovišti v Česku a Rumunsku se intenzivně připravuje na očekávané změny ve vývoji průmyslu v příštích letech.

„Chtěl bych upozornit na zajímavou iniciativu, kterou jako „vyslanec budoucnosti“ aktivně podporuji.“, tolik Peter M. Wöllner, majitel skupiny CiS.

Jaké perspektivy má Německo do budoucna? – Tato otázka má zásadní význam, ale v principu není nová. V různých odborných kruzích se řeší témata budoucnosti jako Průmysl 4.0, digitalizace nebo demografická změna.

Co však chybí, je související úvaha, která by zahrnovala pozorovatelné směry vývoje, výzvy pro Německo a také možné rozpravy a vzájemné působení. Neexistuje žádný „Big Picture“ („velký obraz“), jak by se mohlo Německo jako součást světového společenství vyvíjet z dlouhodobého pohledu, pod jakými riziky leží a jaké dlouhodobé možnosti se zemi nabízejí.

Nejen od dramatu s Řeckem cítíme: Myšlenka „Evropy“ je v krizi a chybí kompas, kam by se měla ubírat další cesta - společensky, hospodářsky, technologicky a politicky. Skupina zástupců podnikatelské sféry, vědců a lidí, kteří se zajímají o budoucnost by se chtěla vzepřít převládající „slepotě budoucnosti“ a proto s podporou „Senat der Wirtschaft e.V. jako strategickým partnerem zahájila iniciativu D2030. Iniciátoři tohoto projektu jsou mezi jinými známými futurology Klaus Burmeister a Beate Schulz-Montag z www.Foresightlab.de. Jejich cílem je umožnit nezávislou mezioborovou rozpravu o vývoji Německa v následujících 15 letech. Německo přitom samozřejmě nebude posuzováno izolovaně, nýbrž v jeho mezinárodních politických, ekonomických a kulturních sítích. Právě proto mají být navrženy scénáře pro Německo v roce 2030. 

Radou podporuje výzkumný projekt vysoce kompetentní odborná rada z vědy a průmyslu.
Zde některé osobnosti členů odborné rady: Dr. Kerstin Cuhls, Competence Center Foresight, Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung ISI; Dr. Beate Schlageter, Technology & Innovation Management, Corporate Technology, Siemens AG; Prof. Dr. Wilhelm Bauer, Institutsdirektor, Fraunhoferinstitut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO; Dr. Andrej Heinke, Future Research and Technology Strategy, Robert Bosch GmbH; Prof. Dr. Armin Grunwald, Institutsleiter, Karlsruhe Institute of Technology
Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS).

V centrálních společenských oblastech mají scénáře ukázat rozdílné možnosti v postupech. Obrazy budoucnosti, které zúčastnění vytvoří, mají být na konci zaneseny do mapy pro budoucí spolehlivá jednání.
Aby byla rozprava o budoucnosti Německa podporována v průběhu projektu D2030 také zvenčí, mají být scénáře poskytnuty všem zájemcům jako "Open Source" („otevřený zdroj“). Mají být rozvinuty v jasný proces a se širokou účastí. Perfektní mistrovský plán budoucnosti nikdy nebude. Nicméně projekt D2030 chce otevřít diskusi o budoucích scénářích – kvalifikovaně, kompetentně a nezávisle.

S dlouhodobě stanovenou „iSpeed“ strategií sleduje CiS vývoj trhu a jakožto uznávaný značkový výrobce kabelové konfekce, sází na trvalé koncepty, kvalitu, rychlost a spolehlivost služeb vůči svým zákazníkům. Z pohledu zákazníků se řadíme mezi nejlepší na trhu. Zákazníci především ocení aktivní přínos CiSu k jejich „total cost of ownership" neboť tím zvyšuje jejich konkurenceschopnost. Tuto pozici si chce CiS dále budovat v oblasti strojírenství, automatizace, medicínské techniky, řídící, měřící a regulační techniky, transportní a dopravní techniky, stejně jako nově v energetické technice a u techniky využívané v oblasti ochrany životního prostředí.

CiS electronic GmbH, D-Krefeld
CiS automotive GmbH, D-Krefeld
CiS systems s.r.o., CZ-Nové Město p.S.
CiS automotive SRL, RO-Sibiu