Výrobce kabelové konfekce CiS systems s.r.o. žádá o znovuotevření hraničních přechodů PL - CZ

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Výrobce kabelové konfekce CiS systems s.r.o. žádá o znovuotevření hraničních přechodů PL - CZ

Výrobce kabelové konfekce CiS systems s.r.o. žádá o znovuotevření hraničních přechodů PL - CZ

Vážený pane ministře,  

CiS systems s.r.o. je česká společnost na českém trojzemí Polska, Čech a Německa. Kabelové konfekce vyrábíme na třech místech tady, v regionu Jizerských hor, skoro 25 let. 

Velká část našeho podniku tvoří produkty pro medicínskou techniku, kdy naši zákazníci vyrábí přístroje pro dýchací ventilaci, anestezii, inkubátory, diagnózy a analýzy, které se teď tak nutně potřebují.  Rovněž vyrábíme kabely pro životně důležité stroje k čištění a dezinfekci nemocničního vybavení. 

(viz. příloha: dopis zákazníka z 18.03.2020 s prosbou o stanovení priorit)

CiS systems s.r.o. se opírá o 120 dlouhodobých, kvalifikovaných a vysoce motivovaných zaměstnanců z Polska, kteří pocházejí z pohraniční oblasti regionu Zgorzelec (Zawidow, Bogatynia, Sieniawka, Zgorzelec, Leśna). Uzavření regionálních polských hraničních přechodů ze dne 15.03.2020 zabraňuje našim zaměstnancům, aby mohli dojíždět za prací a nechává 120 rodin bez příjmu.

My, jako CiS systems s.r.o. podporujeme jako zaměstnavatel všechna opatření ke zpomalení šíření koronaviru, jsme však také jako důležitý výrobce kritických komponentů povinni zajistit nebo zvýšit produkci komplexních svazenek.

K tomu nutně potřebujeme naše vysoce kvalifikované kolegy z regionu.

Jménem našich 120 polských zaměstnanců  jejich rodin, naší společnosti, našich zákazníků a našeho společného cíle, tedy tuto krizi překonat co nejrychleji a co nejlépe, se na Vás, pane ministře, obracíme s naléhavou výzvou k podpoře celého pohraničního regionu.
V sázce je mnoho, také to, že po krizi se pracovní místa na hraničním trojzemí postarají o blahobyt.

Prosím, otevřete následující hraniční přechody

Zawidów – Habartice
Bogatynia – Frýdlant
Lesna - Horní Řasnice

co nejdříve pro pendlaře.

Velice děkuji za Vaši podporu.

S pozdravem

Jednatel společnosti CiS systems s.r.o.

Axel Vornhagen

V příloze byl zaslán dopis společnosti CiS od zákazníka Weinmann ze dne 18. března 2020

Download CZ