CiS Engagiert Sich Für Bildung und Entwicklung

CiS-Icon
CiS-Icon
CiS Engagiert Sich Für Bildung und Entwicklung

Společnost CiS se angažuje v oblastech vzdělávání a rozvoje

V rámci svého trvalého závazku k sociální odpovědnosti a etickému chování podporuje společnost CiS electronic GmbH významné iniciativy po celém světě, včetně organizace Plan International. Naše podpora odráží náš závazek dodržovat zásady iniciativy UN Global Compact, k níž se zavazujeme od roku 2014 a zdůrazňuje náš závazek v oblasti lidských práv, pracovních norem a ochrany životního prostředí.

Prostřednictvím našeho dlouhodobého patronství sedmnáctileté dívky Oldiny z Haiti cíleně podporujeme vzdělání a osobní rozvoj, které patří ke klíčovým faktorům při překonávání chudoby. V loňském roce bylo díky projektům organizace Plan International podpořeno v době potravinové krize 3.193 domácností  a 7.713 školáků bylo poučeno o sexuálním a reprodukčním zdraví. Tato opatření jsou nezbytná k tomu, aby mladí lidé, zejména dívky, získali do rukou potřebné prostředky, které jim umožní činit informovaná rozhodnutí a aktivně utvářet svou budoucnost.

Skupina CiS se věnuje nejen vzdělávání dětí a mladých lidí v rozvojových zemích, ale podporuje také rozsáhlé iniciativy, jako je projekt pomoci Adveniat „El Arranque“ v Buenos Aires a místní sociální projekty v našich lokalitách. Patří sem podpora škol, školek, kulturních aktivit a dalších činností, které jsou pro dané lokality přínosem a vytvářejí základy pro lepší budoucnost.

Náš etický kodex a kodex chování zdůrazňuje důležitost integrity a poctivosti ve všech našich činnostech. Velký význam přikládáme nediskriminačnímu, spravedlivému a zdravému pracovnímu prostředí a podporujeme dialog a porozumění mezi zaměstnanci všech lokalit a národností. Posíleni těmito hodnotami se jako CiS rodina zavazujeme přinášet pozitivní změny prostřednictvím vzdělávání a sociálních projektů.

Jsme hrdí na to, že se můžeme podílet na této důležité práci a těšíme se na další spolupráci s organizací Plan International, jejímž cílem je další zlepšování životních podmínek na Haiti a v dalších částech světa.

Jako přední značkový výrobce kabelové konfekce a dodavatel v oblastech systémové techniky a mechatroniky se společnost CiS zaměřuje na udržitelné koncepce, kvalitu, rychlost a spolehlivost, aby splnila požadavky svých zákazníků. Z pohledu našich zákazníků patří firma CiS k lídrům na trhu. Oceňován je zejména přínos společnosti CiS ke snižování „Total Cost of Ownership“, což výrazně zvyšuje konkurenceschopnost našich zákazníků. Společnost CiS bude i nadále systematicky posilovat své vedoucí postavení v oblasti automatizace, automobilového průmyslu, bankovnictví, strojírenství a zdravotnické techniky, jakož i v oblasti řídicí, měřicí a regulační techniky, dopravy a dopravního inženýrství ,energetiky a techniky pro ochranu životního prostředí. Podle nejnovějšího auditu WCA, který provedla londýnská skupina Intertek, patří firma CiS také v roce 2024 k nejlepším zaměstnavatelům.

CiS electronic GmbH, D-Krefeld
CiS automotive GmbH, D-Krefeld
CiS systems s.r.o., CZ-Nové Město p.S.,
CiS automotive SRL, RO-Sibiu/Hermannstadt
newcab GmbH & Co. KG, D-Paderborn
Zabel Technik GmbH & Co. KG, D-Krefeld
www.cis.de