Corporate Social Responsibility

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Corporate Social Responsibility

Ne asumăm responsabilitatea

Grupul CiS este implicat într-o multitudine de proiecte sociale. Exemple stau diversele sponsorizări pentru finanțarea educației copiilor din lumea a III-a, din cadrul proiectului „Plan internațional”, precum și activități punctuale precum acoperirea costurilor pentru operatii chirurgicale pentru nevăzători, în cadrul asociației Andheri Hilfe. Sponsorizările se fac pentru școli, grădinițe, o casă de copii, un centru pentru sprijinirea mamelor, brigăzi de pompieri voluntari, echipe de fotbal, activități culturale și diverse cluburi.

Încă din 2016, CiS sprijină de asemenea, noua organizație de întrajutorare „Business for people” a Senatului Economiei. Proiectul de ajutor Adveniat „El Arranque”, pentru inițierea căruia s-a implicat personal Papa Francisc și pe care îl are la suflet, este destinat să ofere perspective mai bune tinerilor din Buenos Aires și să transmită valorile creștine printre aceștia.

Conceptul de înțelegere internațională se află în centrul multor activități, adesea cu un puternic angajament personal. În acest context, directorii executivi ai Grupului CiS, Doris și Peter Wöllner, spre exemplu, găzduiesc în fiecare an, la Villa Klinger, seminarul pentru celebrarea prieteniei ceho-germane, „Puterea vine din rădăcini”. Din 2013, doamna Doris Wöllner este reprezentanta grupului CiS în domeniul RSC.

 

Codul de etică și conduită 

Claritate și transparență în acțiuni

Valoarea unei companii nu se măsoară prin cuvintele sale, ci prin faptele sale. În acest context, Grupul CiS a adoptat un cod obligatoriu de etică și conduită care oferă direcție acțiunilor noastre și încredere partenerilor noștri.

Un pilon central al culturii noastre organizaționale este angajamentul față de integritate. Onestitatea, deschiderea, efortul pentru dreptate și încredere, determină acțiunile angajaților noștri – atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Exemple sunt separarea clară a intereselor comerciale de interesele private sau prevenirea corupției. Este de la sine înțeles că CiS nu intră în relații de afaceri cu parteneri care încalcă drepturile internaționale ale omului, de exemplu prin munca forțată a copilului sau prin încălcarea gravă a siguranței muncii.

Codul nostru de etică și conduită stipulează un mediu de lucru nediscriminatoriu, echitabil, sigur și care protejează sănătatea. În special, CiS promovează o prietenie echilibrată între angajații din diferite locații și de diferite naționalități. La CiS, ne vedem ca pe o familie și acționăm în consecință.

Codul de etică și conduită se găsește în secțiunea „Descarcă”, în următoarele variante de limbă: engleză, cehă, germană, română și poloneză.

CiS este, de asemenea, membru al Pactului Global al ONU din mai 2014. CiS sprijină activ cele zece principii ale Pactului Global în domeniile drepturilor omului, standardelor de muncă, protecției mediului și anticorupției. În sfera noastră de influență, vom promova aceste principii și ne vom angaja să integrăm și principiile Pactului Global în strategia corporativă, cultura corporativă și afacerile cotidiene și să promovăm obiectivele generale ale Națiunilor Unite, în special Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.

Prima școală de specializare din zona Isergebirge

Subiectul continuării studiilor angajaților este de mare importanță pentru grupul CiS 

În 2009, CiS systems s.r.o. a înființat prima școală de Învățământ în sistem dual, pentru instruirea maiștrilor  în domeniul industrial, pe baza modelului german. Motivul inițiativei a fost faptul că sistemul educațional ceh a încetat să îndeplinească cerințele companiilor industriale. În special în sectorul tehnico-industrial există o carență în continuarea formării educaționale de înaltă calitate, cum ar fi formarea unui maistru electromecanic. În cadrul unui program de formare de doi ani, 80% din conținutul teoretic pentru formarea unui maistru electromecanic după modelul german, este predat. Accentul se pune pe fromarea abilităților în domeniul tehnic și pe însușirea noțiunilor de management și cele organizaționale.

Pentru a promova în mod durabil optimizarea continuă a proceselor în producție, CiS a decis să facă acest pas în cooperare cu Universitatea Tehnică din Liberec, cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie din Dresda și a Camerei de Comerț Ceho-Germană din Praga. Școala este situată în centrul de instruire al locației de producție CiS din Hejnice și este deschisă tuturor părților interesate. Astăzi, mai multe companii din regiune participă la acest proiect de educație suplimentară.

Prima „Școală de specializare din zona Isergebirge“ este un succes complet și asigură o dezvoltare bună și măsurabilă a companiilor germane în Republica Cehă.

Sunteți interesat de formare practică și profesională la prima școală de specializare din zona Munților Jizera -Cehia?

Puteți aplica acum la adresa de e-mail personalni@cis.de