Inginerie-electrica

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Inginerie-electrica

EN Übersetzung

CZ Übersetzung

RO Übersetzung

Ingineria electrică este un alt sector cu vânzări ridicate în țările vorbitoare de limbă germană, respectiv în Germania, Austria și Elveția. Ingineria energetică a determinat inițial evoluțiile tehnologice și a dus la instituirea dominației globale a sectorului german de inginerie electrică.

Die Industria electrotehnică este împărțită în mai multe segmente de piață. Acestea includ electronica, mecatronica, senzorii, metrologia și ingineria energetică.

CiS produce ansambluri de cabluri și tehnologie de sistem jucătorii globali din acest sector mare și pentru o serie de aplicații cum ar fi sistemele automate, sistemele de comandă, echipamentele de măsură, spectrografele, elementele de afișare, elementele de control, sistemele video, supapele, etc.

Serviciile de inginerie și produsele furnizate de CiS îndeplinesc toate standardele de competență, calitate și fiabilitate impuse de această industrie.