Tehnologie pentru energie verde

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Tehnologie pentru energie verde

Reducerea semnificativă a resurselor naturale, creșterea populației la nivel global și protecția mediului, reprezintă principalele motoare ale dezvoltării rapide ale acestei industrii, la nivel mondial.

Segmentele de perspectivă din acest sector includ: generarea de energie ecologică din resurse fosile, energie solară, energie eoliană, hidroenergie, biogaz, unități de cogenerare, stocare energetică de înaltă eficiență, electromobilitatea, transportul energiei din surse descentralizate, tratarea apei potabile și purificarea apei reziduale.

În acest sector, sistemele electrotehnice în care sunt folosite cablajele includ sistemele de control, de măsurare, de alimentare și control, sistemele de pompare, sistemele de umplere și de monitorizare a debitului, generatoarele, redresoarele și invertoarele, sistemele de stocare ale bateriilor, etc.

Serviciile de inginerie și produsele furnizate de CiS îndeplinesc toate standardele de competență, calitate și fiabilitate impuse de această industrie.