Inginerie mecanică și echipamente

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Inginerie mecanică și echipamente

Probabil cea mai puternică industrie din țările germanofone – Germania, Austria, Elveția.

Echipamentele și utilajele acestor țări au devenit simboluri ale calității, preciziei și fiabilității, la nivel mondial.

Ingineria mecanică și echipamentele aduc beneficii pentru toate sectoarele în care sunt produse bunuri pentru industria prelucrătoare și pentru consumul privat, dar mai presus de toate, pentru industria auto, precum și pentru industria bunurilor de larg consum.

CiS confecționeză cablaje și sisteme complexe pentru jucătorii globali ai acestui mare sector, și pentru o gamă foarte largă de aplicații, indiferent dacă este vorba despre automatizări, elemente de comandă, afișaje, strunguri, mașini de frezat, sisteme de stocare, sisteme de sortare a corespondenței, etc.

Serviciile de inginerie și produsele furnizate de CiS îndeplinesc toate standardele de competență, calitate și fiabilitate impuse de această industrie.