Tehnologie de securitate

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Tehnologie de securitate

EN Übersetzung

CZ Übersetzung

RO Übersetzung

Acest sector include toate instalațiile tehnice care sunt folosite pentru a asigura siguranța bunurilor și a persoanelor.

Această industrie se confruntă cu o creștere puternică la nivel mondial, nu în ultimul rând ca urmare a catastrofelor ecologice, a catastrofelor provocate de incendii și a riscului crescând de activități teroriste exercitate de către grupurile marginalizate ale societății.

 

Sistemele tipice din această industrie includ sistemele de supraveghere video, sistemele de control al pasagerilor, sistemele de control al accesului pentru persoane și vehicule, sistemele de protecție împotriva fumului și incendiilor, echipamentele de stingere a incendiilor, aparatele de respirație, dispozitivele de vizibilitate pe timp de noapte, sistemele radar, tehnologiile criptate de radio și date și facilitățile de comunicații.

 

Serviciile de inginerie și produsele furnizate de CiS îndeplinesc toate standardele de competență, calitate și fiabilitate impuse de această industrie.