Tehnologia feroviară

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Tehnologia feroviară

Alături de nutriție, îngrijire medicală, aprovizionare cu energie, comunicare și educație, mobilitatea este unul dintre cei mai importanți factori de dezvoltare ai omenirii.

Tehnologia feroviară va continua să joace un rol central în mobilitatea societății noastre, transportul de persoane și mărfuri stând la baza operațiunilor comerciale și a prosperității, în general.

În special în zonele metropolitane, extinderea infrastructurii feroviare este necesară pentru a rezolva problemele de trafic și pentru a asigura o mobilitate ecologică.

Fie că sunt vehicule feroviare, tehnologie de semnalizare sau gări, sectorul tehnologiei feroviare necesită cel mai înalt nivel de fiabilitate a sistemului de electrificare.

Serviciile de inginerie și produsele furnizate de CiS îndeplinesc toate standardele de competență, calitate și fiabilitate impuse de această industrie.