Tehnologie pentru sisteme de securitate

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Tehnologie pentru sisteme de securitate

Această ramură include totalitatea dispozitivelor tehnice care sunt utilizate pentru a asigura protejarea bunurilor și a persoanelor.

Condusă nu în ultimul rând de dezastrele de mediu, de incendii și de riscul crescut de activități teroriste de către grupurile marginalizate social, această industrie se confruntă cu o creștere puternică la nivel mondial.

Sistemele tipice din această industrie includ sistemele de supraveghere video, sistemele de control al pasagerilor, sistemele de control al accesului pentru persoane și vehicule, sistemele de protecție împotriva fumului și incendiilor, echipamentele de stingere a incendiilor, aparatele de respirație, dispozitivele de vizionare nocturnă, sistemele radar, tehnologiile criptate de radio și date, echipamentele de comunicații.

Serviciile de inginerie și produsele furnizate de CiS îndeplinesc toate standardele de competență, calitate și fiabilitate impuse de această industrie.