Auch 2019 gehört die CiS Gruppe zur den besten Arbeitgebern der Welt.

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Auch 2019 gehört die CiS Gruppe zur den besten Arbeitgebern der Welt.

Také v roce 2019 patří skupina CiS k nejlepším zaměstnavatelům na světě.

Skupina CiS s hlavním sídlem v Krefeldu opět patří k nejlepším zaměstnavatelům na světě.  Na základě auditu WCA (workplace conditions assessment), který probíhal ve výrobním závodě v České republice, bylo zjištěno, že pracovní místa a pracovní podmínky jako je bezpečnost práce, mzdy a pracovní doba, zdraví a bezpečnost, jakož i systém managementu a environmentální management, jsou na nejvyšší úrovni a výrazně nad celosvětovým průměrem.

Na základě toho potvrzuje neutrální auditor „Intertek Group plc“ se sídlem v Londýně, že       z 12.848 dosud auditovaných společností s celosvětově nejlepším hodnocením patří CiS systems s.r.o. ke společnostem s nejvíce přátelským přístupem k zaměstnancům. Průměr všech doposud auditovaných společností je 78 ze 100 dosažitelných bodů. S výjimečně dobrým výsledkem auditu 100 bodů ve všech auditovaných oblastech tak firma CiS, stejně jako v minulých letech, zaujímá nejlepší možné místo také v roce 2019.

Skutečně mě velmi těší, že Intertek opět potvrzuje tak vynikající výsledek auditu,“ říká Peter M. Wöllner, majitel a jednatel skupiny CiS. „Děkuji všem našim zaměstnankyním a zaměstnancům a našemu vedení podniku a personálnímu vedení za toto vynikající nasazení a za skvělý výsledek auditu.“ „Rodina CiS poskytuje zázemí pro dobrou a důvěryhodnou pracovní atmosféru. Je pro nás velmi důležité jednat na všech úrovních podle našeho etického kodexu chování, tak aby se naši zaměstnanci cítili dobře a bezpečně v prostředí rodinného podniku, a aby s nimi bylo zacházeno vždy ohleduplně a s respektem,“ dodává Doris Wöllner CSR-zplnomocněnec pro skupinu CiS.

Jako uznávaný značkový výrobce se společnost CiS spoléhá na udržitelné koncepty, kvalitu, rychlost a spolehlivost ve službách svým zákazníkům. Z pohledu těchto zákazníků patří společnost CiS k nejlepším na trhu. Zákazníci oceňují zejména aktivní přínos společnosti CiS k jejich "total cost of ownership", čímž podporuje jejich konkurenceschopnost. CiS bude systematicky rozšiřovat tuto vedoucí pozici v odvětví automatizační, automobilové, bankovní, strojírenské, zdravotnické techniky, řídicí techniky, měření a regulace, dopravní, dopravní a železniční technologie, jakož i energetické a environmentální technologie.

CiS electronic GmbH, D-Krefeld
CiS automotive GmbH, D-Krefeld
CiS systems s.r.o., CZ-Nové Město p.S.
CiS automotive SRL, RO-Sibiu