Automatizace

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Automatizace

Odvětví automatizace je velmi úzce spojené s výrobou strojů a zařízení, takže jej lze považovat za součást tohoto odvětví.

Produkty jsou měřicí zařízení, řídící jednotky, regulace, signalizace, pohony, čerpadla, ventily, motory, servořízení. Slouží k monitorování, řízení, regulaci, vizualizaci a pohonu procesů. Tyto výrobky jsou důležitou součástí automatů, zařízení a strojů.

Firma CiS splňuje svým technickým know-how a svými produkty všechny požadavky tohoto odvětví na kompetenci, kvalitu a spolehlivost.