Automobilový průmysl

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Automobilový průmysl

V předních průmyslových zemích je automobilové odvětví důležitým ekonomickým faktorem a hnacím motorem inovací, z něhož profitují další odvětví. Individuální přepravu osob lze chápat jako součást přepravy a dopravy, přesto je vhodné ji odlišovat z hlediska ekonomického významu, druhu a dynamiky těchto trhů.

Moderní osobní vozidlo je komplexní systém, který se sestává mimo jiné z velkého množství elektrotechnických dílčích systémů. Tyto podsystémy slouží funkci a kontrole vozidla, bezpečnosti a komfortu cestujících. Patří k nim vedle systémů v motorovém prostoru osvětlovací zařízení, obslužné prvky volantu, indikační prvky, konzoly vozidla, spouštěče oken, nastavení sedadel, vyhřívání sedadel, navigační, zábavné a komunikační systémy atd.

Mnoho z výše uvedených systémů vyžaduje maximální spolehlivost kabelových rozvodů, neboť například výpadek brzdového nebo bezpečnostního systému by mohl mít fatální dopady s katastrofálními následky pro cestující a ostatní účastníky provozu.

Firma CiS splňuje svým technickým know-how a svými produkty všechny požadavky tohoto odvětví na kompetenci, kvalitu a spolehlivost jako subdodavatel.