Zabezpečovací technika

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Zabezpečovací technika

Toto odvětví zahrnuje veškerá technická zařízení k zajištění bezpečnosti objektů a osob.

Toto odvětví zažívá na celém světě velký boom v neposlední řadě díky ekologickým katastrofám, katastrofálním požárům a rostoucímu nebezpečí teroristických aktivit okrajových společenských skupin.

K typickým systémům tohoto odvětví patří monitorovací videosystémy, systémy na kontrolu cestujících, systémy na kontrolu přístupu osob a vozidel, protikouřové a protipožární systémy, zařízení k likvidaci požáru, dýchací přístroje, přístroje pro noční vidění, radarová zařízení, šifrovaná rádiová a datová technika, komunikační zařízení.

Firma CiS splňuje svým technickým know-how a svými produkty všechny požadavky tohoto odvětví na kompetenci, kvalitu a spolehlivost.