Zdravotnická technika

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Zdravotnická technika

Zdravotnická technika zaznamenává celosvětový růst.

To je doprovázeno demografickým vývojem a rostoucími nároky světové populace na optimální zdravotní péči. Zejména u životně důležitých systémů nesmí docházet k výpadkům. Proto jsou na spolehlivost systémových komponent, mezi něž patří kabelová konfekce, kladeny nejvyšší nároky.

Typickými přístroji a aplikacemi zdravotnické techniky s kabelovými sadami jsou ošetřovací zařízení, zásobovací zařízení, tomografy, inkubátory, anesteziologické přístroje, dýchací přístroje, operační systémy, laboratorní zařízení, dávkovací zařízení, míchací systémy, čistící systémy, monitorovací systémy, signalizační systémy atd.

Firma CiS splňuje svým technickým know-how a svými produkty všechny požadavky tohoto odvětví na kompetenci, kvalitu a spolehlivost.