Hospodářský senát oceňuje výrobce kabelové konfekce CiS electronic GmbH za udržitelnou ochranu klimatu

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Hospodářský senát oceňuje výrobce kabelové konfekce CiS electronic GmbH za udržitelnou ochranu klimatu

Hospodářský senát oceňuje výrobce kabelové konfekce CiS electronic GmbH za udržitelnou ochranu klimatu

U příležitosti spolkového shromáždění Hospodářského senátu  ve starém Spolkovém sněmu v Bonnu získala společnost CiS electronic GmbH za svoji udržitelnou ochranu klimatu certifikát „Příznivce klimatu pro rok 2020/2021“. Toto ocenění, za přítomnosti senátorů, majitelům skupiny CiS Doris  a Peterovi M. Wöllnerovým  předali Dr. Christoph Brüssel, předseda „Klimatické iniciativy“ Hospodářského senátu, Lara Dilger, vedoucí vědeckých projektů a předseda představenstva, pan Dieter Härte. Společnost CiS podporuje Mezinárodní iniciativu Hospodářského senátu v oblasti lesnictví a klimatu „Weld-Wald-Klima“  a pomáhá tak účelně při realizaci celosvětového zalesňování podle nejvyšších ekologických a sociálních standardů.

Doris Wöllner představila senátorům ve skvěle obsazeném diskuzním kruhu, moderovaném Dr. Christophem Brüsselem, k tématu „Šance na udržitelné hospodářství přes nebo navzdory koroně“ praktické zkušenosti ze skupiny CiS.

„Naše udržitelné koncepty a iSpeed-Strategie s výhledem na 5 let dopředu nás dobře připravily na zrychlující se změny na trhu. To nám umožnilo velmi rychle reagovat na velké výzvy v souvislosti s pandemií koronaviru. Na jedné straně jsme mohli bez problémů přesunout všechna administrativní pracoviště do domácích kanceláří a na  straně druhé jsme mohli cíleně řídit strategicky orientované získávání zákazníků. Některé segmenty trhu, jako např. automobilový a strojírenský průmysl, se na nějaký čas prakticky zastavily. Naproti tomu jiné segmenty trhu, jako např. lékařská technika, se staly žádaným artiklem, aby bylo možno zajistit požadovanou lékařskou techniku v nemocnicích. Tímto se nám podařilo zabránit propadu tržeb a úspěšně pokračovat v práci na trhu.

Emise CO2 všech německých poboček společnosti CiS electronic GmbH byly již na podzim roku 2012 prostřednictvím podpory iniciativy Hospodářského senátu „Welt-Wald-Klima“  ,projektem zalesňování přeměněny na CO2 neutrální. Projekt zalesňování, podporovaný společností CiS, je ověřen nezávislými autorizovanými třetími stranami v souladu se standardy „Carbon Fix Standard“ (CFS) a „Climate, Community & Biodiversity Standard“ (CCBS). Tato iniciativa s konkrétními projekty znovuzalesňování podle principu „close to nature, forest, restoration“ („blízko k přírodě, lesu, obnově“) přispívají k udržitelnému a dlouhodobému řešení klimatických problémů. Také všechny ostatní pobočky skupiny CiS budou krok za krokem změněny na klimaticky neutrální. Tento ekonomicky a ekologicky udržitelný projekt, který vytváří pracovní místa na celém světě, je důležitou investicí do budoucna,“ vysvětlila Doris Wöllner, zplnomocněnec CSR skupiny CiS.

Toto uznávané ocenění nás velmi potěšilo a ze srdce za něj děkujeme. Prosperitu a vysokou životní úroveň v Evropě můžeme zajistit pouze prostřednictvím celosvětově udržitelné ochrany klimatu a  fungujícího ekosociálního tržního hospodářství. Také konference OSN o klimatu v posledních letech ukázaly, že mezinárodní politika jen těžko dosahuje stanovených klimatických cílů. Ještě horší je skutečnost, že někteří prezidenti, např. v USA nebo v Brazílii, zcela vědomě trvale škodí životnímu prostředí a způsobují tak dosud nepředvídatelné obrovské škody celému lidstvu. Odstoupení Spojených států od Pařížské dohody je vrcholem ignorace. Je proto nutné, abychom se již nyní sami aktivně angažovali v celosvětové ochraně klimatu. Společnosti si musí být vědomy své odpovědnosti a jednat! Zejména my podnikatelé bychom již neměli čekat na pokyny politiků, ale měli bychom přijmout konkrétní opatření. Zdravá ekonomika potřebuje zdravé klima!

Skupina CiS si je vědoma  podnikatelské odpovědnosti za ekosociální tržní hospodářství, a tím tedy stojí za budoucností nás všech,“ vysvětluje Peter M. Wöllner, majitel skupiny CiS.

Jako uznávaný značkový výrobce kabelové konfekce se společnost CiS spoléhá na udržitelné koncepty, kvalitu, rychlost a spolehlivost ve službách svým zákazníkům. Z pohledu těchto zákazníků patří společnost CiS k nejlepším na trhu. Zákazníci oceňují zejména aktivní přínos společnosti CiS k jejich "total cost of ownership", čímž podporuje jejich konkurenceschopnost. Také v roce 2019 patří společnost CiS podle WCA-auditu od auditorské společnosti IntertekLondýn opět k nejlepším zaměstnavatelům na světě.

CiS electronic GmbH, D-Krefeld
CiS automotive GmbH, D-Krefeld
CiS systems s.r.o., CZ-Nové Město p.S.,
CiS automotive SRL, RO-Sibiu/Hermannstadt
www.cis.de