Elektrotechnika

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Elektrotechnika

Elektrotechnika je dalším silným odvětvím. Původně byla energetická technika pohonem technologických inovací a důvodem pro celosvětovou nadvládu elektrotechnického odvětví.

Elektrotechnické odvětví je rozčleněno do různých tržních segmentů. K nim patří mimo jiné elektronika, mechatronika, senzorika, měřicí technika a energetická technika.

Firma CiS vyrábí kabelovou konfekci a systémovou techniku pro globální hráče této velké branže a pro nejrůznější aplikace jako jsou automaty, řídící jednotky, měřicí přístroje, spektrografy, indikační prvky, obslužné prvky, video systémy, ventily atd.

Firma CiS splňuje svým technickým know-how a svými produkty všechny požadavky tohoto odvětví na kompetenci, kvalitu a spolehlivost.