vysokofrekvenční kabely

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
vysokofrekvenční kabely
vysokofrekvenční kabely

Vysokofrekvenční kabely pro rychlý přenos – v nejvyšší kvalitě

Společnost CiS sestavuje a testuje kabelovou konfekci vysokofrekvenčních konektorů a vysokofrekvenčních kabelů na nejvyšší kvalitativní úrovni.

Kde jsou vysokofrekvenční kabely používány?

Kabelová konfekce vysokofrekvenčních kabelů (VF-kabely) se používá ve všech systémech s přenosem vysokofrekvenčních, analogových a digitálních signálů. K oblastem použití patří například systémy pro měřicí techniku, materiálovou analýzu, přenos dat, signálů mobilních telefonů, televizní a rozhlasové vysílání. K dotčeným odvětvím se řadí například automobilový průmysl, zdravotnická technika, datová technika, telekomunikace, jakož i letecká, kosmická a vojenská technika.

Jak je vysokofrekvenční kabel konstruován?

Vysokofrekvenční kabely mají často koaxiální strukturu (koaxiální kabel), která se skládá z vnitřního a vnějšího vodiče. Meziprostor mezi těmito vodiči je tvořen dielektrikem, které podstatně ovlivňuje vysokofrekvenční přenosové vlastnosti. Montáž je podrobně popsána  zevnitř ven:

Vnitřní vodič přenášející signál

Vodič se obvykle skládá z měděného drátu nebo více-žílového vodiče. Výhodou jednoho drátu je vyšší elektrická zatížitelnost kabelu a lepší tlumení. Na druhou stranu má více-žílový vodič výrazně vyšší flexibilitu.

Dielektrikum

Dielektrikum tvoří nevodivou látku VF-Kabelu a významně ovlivňuje vysokofrekvenční vlastnosti při přenosu. Při zpracování je třeba věnovat zvláštní pečlivost tomu, aby nedošlo k narušení přenosových vlastností charakterizovaných parametry, jako jsou charakteristická impedance, útlum vedení a útlum odrazu. Dielektrikum se skládá z různých materiálů: dielektrikum z polyethylenu (PE) se používá především pro aplikace při vysokých teplotách. Kromě toho je dosaženo nízkého útlumu kabelu. Pokud se jako materiál pro dielektrikum použije polytetrafluorethylen (PTFE), dosáhne se nižší hustoty.

Stínění

Stínění se také nazývá vnější vodič a skládá se z fólie nebo stínícího opletení. V závislosti na materiálu se dosahuje různých frekvenčních rozsahů nebo útlumů stínění. Při výrobě vysokofrekvenčních kabelů je možná také kombinace fólie se stínícím opletením.

Plášť kabelu

Plášť kabelu se používá k mechanické ochraně vysokofrekvenčních kabelů. Flexibilní řešení jsou zde obzvláště žádaná. Důležité jsou i další vlastnosti – v závislosti na scénáři použití. Mezi ně patří například odolnost vůči chemikáliím nebo extrémním teplotám. V určitých případech musí být splněny také různé požadavky na požární ochranu.

Kroucená dvojlinka a VF-Kabely

I v dnešních datových sítích jsou zastoupené datové kabely se stočenými párovými vodiči (twisted pair) různých kategorií VF-Kabelů. U této technologie jsou nejrozšířenější nestíněné nebo stíněné konektory RJ45.

Při vysokofrekvenční konfekci je třeba věnovat zvláštní pozornost zpracování stínění kabelu. Obvykle se skládá z kovového pásku (hliníkového), stínícího opletení nebo kombinací obou. V závislosti na složitosti a velikosti série se zpracování ve společnosti CiS provádí manuálně nebo plně automaticky.

Jsme vaším dodavatelem inovativních kabelů v oblasti vysokých frekvencí

Inovaci představuje kabel Twinax vyvinutý firmou 3M a zpracovaný společností CiS. Tato inovace využívá výhod ploché struktury vedení pro přenos vysokofrekvenčních signálů. Společnost CiS je jedním z mála dodavatelů kabelové konfekce na světě, kteří mají k dispozici technologii pro zpracování takových inovativních kabelů.