Zprávy

Společnost CiS systems s.r.o., výrobce kabelové konfekce a systémové techniky, opět patří k nejlepším zaměstnavatelům na globálním trhu. Nedávný audit Workplace Conditions Assessment (WCA) ve výrobním závodě v České republice potvrdil, že pracoviště a pracovní podmínky - včetně bezpečnosti práce, mezd a pracovní doby, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systémů řízení a environmentálního managementu - jsou na nejvyšší úrovni a výrazně převyšují světový i národní průměr.

V rámci svého trvalého závazku k sociální odpovědnosti a etickému chování podporuje společnost CiS electronic GmbH významné iniciativy po celém světě, včetně organizace Plan International. Naše podpora odráží náš závazek dodržovat zásady iniciativy UN Global Compact, k níž se zavazujeme od roku 2014 a zdůrazňuje náš závazek v oblasti lidských práv, pracovních norem a ochrany životního prostředí.

S potěšením Vám oznamujeme, že skupina CiS byla přijata do prestižního výboru pro normy VG. Toto uznání je důkazem našeho trvalého závazku dodržovat nejvyšší standardy kvality a naší role společnosti, která se v oblasti kabelové konfekce orientuje na inovace.

V tomto mimořádném roce se můžeme opět hrdě ohlédnout za dalšími čtyřmi jubilei v rodině CiS. Rádi bychom ocenili naše vážené kolegy za jejich dlouholetou obětavost a neúnavné nasazení, které významně přispělo k úspěchu skupiny CiS. Celý tým vám přeje hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů na vaší cestě životem. Na mnoho dalších let úspěšné spolupráce!

Přední průmyslová společnost v oblasti řídicích prvků, firma Zabel Technik GmbH & Co. KG z Krefeldu, která byla založena 15. června 1973 panem Klausem Zabelem, slaví 50. výročí svého založení. Při této příležitosti se v pátek 16. června 2023 v sídle společnosti v Magdeburger Straße uskutečnila oslava výročí, na které se hodnotily úspěchy uplynulých pěti desetiletí.

Dnes blahopřejeme našemu dlouholetému a velice váženému kolegovi Franku Pauschertovi z naší pobočky v Urbachu u Stuttgartu, k jeho 35. výročí práce ve společnosti CiS!