Kabelová konfekce

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Kabelová konfekce

Kabelová konfekce | Rychle a spolehlivě

Od roku 1975 vyrábí společnost CiS zákaznicky specifickou kabelovou konfekci, sestavy a systémovou techniku v té nejvyšší kvalitě. Pro komerční a technicky optimální řešení máme k dispozici zkušené, kompetentní a motivované pracovníky, jakož i  moderní strojový park. Na nejvyšší kvalitativní úrovni a za podpory řízení dodavatelského řetězce (supply chain managementu) vyrábíme malé, střední a velké série. Naše výrobní závody se nacházejí po celém světě – v České republice, v Rumunsku a v Asii. Tímto zaručujeme ekonomickou výrobu konfekčních kabelů. Konfekční (montovaný) kabel, kabelový svazek nebo kabelová sestava se skládá buď z jednoduchého spoje A-B nebo z komplexního kabelového stromu. Kabelový strom se zase skládá z mnoha vedení a vodičů, což se rovná více než tisíci kontaktních bodů. Kabelový svazek je zpravidla základní součástí elektrického přenosu dat téměř ve všech technických zařízeních a systémech. Každá část kabelové sestavy musí léta fungovat v nepříznivých podmínkách, aby spolehlivě fungoval elektrický systém zákazníka.

Co je kabelová konfekce?

Kabelová konfekce je způsob výroby kabelů se zástrčkami připravených k připojení. Také se tomu říká montáž kabelů. S kabelovou konfekcí lze kromě kabelů vyrobit také kabelové svazky, kabelové sady nebo kompletní kabelové sestavy (stromy). Kompletní kabelová konfekce také zahrnuje montáž zástrček, konektorů, žilových dutinek a kontaktů. Kabely připravené k připojení se používají v odvětvích a průmyslových procesech, ve kterých se částice přenášejí elektronicky. V závislosti na konkrétním účelu musí být pro kabelovou konfekci vybrány speciální kabely a konektory. K dispozici je buď standardizovaná nebo individuální kabelová konfekce. Lze také splnit požadavky zákazníků, kteří jsou odkázáni na specifickou kabelové konfekci (kabely montované /přesně/ na míru). Kabelová konfekce se liší v několika bodech. Patří sem fyzikální charakteristika přenosu, kvalita vedení, struktura kabelu i složitost jeho použití.

Přehled typů kabelů

V následujícím seznamu jsou uvedeny běžné typy kabelů:
 • Svazenky kabelů z mědi
 • Konfekce pro optická vlákna nebo skleněná vlákna
 • Kulaté kabely
 • Kabely snímačů motorů
 • Ploché kabely
 • Kabely s plochým vedením
 • Kabelové svazky (wire harness)
 • Vysokofrekvenční kabely nebo koaxiální kabely (coax cable)
 • Kabely Twinax (vysokorychlostní přenos dat)
 • Signální kabely nebo napájecí kabely
Společnost CiS ovládá všechny způsoby v montáži měděných kabelů, které splňují celosvětové požadavky pro použití v elektrotechnice. Na přání a v případě potřeby nabízíme také optickou kabelovou konfekci (montáž optických kabelů).

Způsoby kabelové konfekce (montáže kabelů)

 • Krimpování
 • Pájení
 • Samořezné svorkování (IDC)
V případě standardizovaných řešení se konfekční kabely vyrábí obvykle strojově. A to ve velkém počtu. Stroj automaticky sestavuje jednotlivé prvky, tj. kabelové konektory, kontakty a kabelové koncovky (žilové dutinky). V případě výroby individuální kabelové konfekce a ve zvláštních oblastech použití je konstrukce z kabelů a konektorů částečně jedinečná a komplexní. To vyžaduje výrobu, která kombinuje částečně automatizovanou a manuální výrobu.

Konstrukce kabelové konfekce

Kabely a konektory musí být sestaveny tak, aby splňovaly požadovaný účel a spolehlivě fungovaly. Proto má jak vývoj, tak i montáž kabelové konfekce velký význam. Komplexní kabelová konfekce se zpravidla vytváří před výrobou jako plán na rýsovacím prkně. To znamená, že již při plánování individuálních řešení lze přizpůsobit různé atributy. Následující seznam obsahuje nejdůležitější parametry vedení, které je nutné zohlednit v závislosti na aplikaci při plánování požadavku:
 • Délka a hmotnost vedení
 • Izolace
 • Upevnění vedení
 • Citlivost na teplo nebo chlad
 • Ochrana proti vlhkosti nebo nárazům
 • Stupeň ohybu vedení
 • Zatížení

Kompetence z mnohaletých zkušeností

Součástí naší klíčové kompetence jsou následující procesy:
 • Podpora při vývoji spojovací techniky
 • Automaty na zpracování vodičů, single wire (řezání, odizolování, krimpování, cínování, potisk)
 • Stockomaty pro vodiče samořezných svorek, IDC
 • Poloautomaty a plnoautomaty pro bandážování
 • Kroucení vodičů, stranded wire
 • Označovací systémy (inkoustový tisk, laserový tisk, tampoflex a ražení za horka), tisk etiket a navíjecí automaty
 • Krimpovací lisy (jednotlivé kontakty, pásové zboží) a stripper-crimper stroje se sledováním kvality krimpovaných spojů
 • Vstřikovací automaty k zalévání a lisování zástrček, konektorů, kontaktů a elektronických montážních celků nebo desek tištěných spojů, k nastříkávání objímek a k výrobě součástí a opláštění
 • Přesné pájení, pájení
 • Osazování desek plošných spojů (v kooperaci)
 • Mechatronická integrovaná zařízení (MID – mechatronic integrated devices) (v kooperaci)
 • Výroba senzorů (kapacitních, induktivních, teplotních)
 • Výroba montážních celků, montáž spínacích skříní a systémů
 • Zkušební adaptéry a většinou počítačem podporované testovací systémy