Layout-Entwicklungsdienstleistungen

CiS-Icon-64x64
Layout-Entwicklungsdienstleistungen

CZ Übersetzung

Vývojové služby a řízení projektů CiS – CelPro

Díky 45letým zkušenostem a velkému úspěchu na trhu se zákaznicky specifikovanou spojovací technikou, nabízíme velice široké odborné znalosti v tomto oboru. Rádi  Vás podpoříme našimi vysoce kvalifikovanými kompetencemi a praktickými uživatelskými znalostmi ve Vašich projektech jako poskytovatelé vývojových služeb.

Naše zkušenosti v podobě vývojových služeb a řízení projektů

V průběhu let, kdy jsme se z výrobce kabelové konfekce stali zároveň výrobcem a dodavatelem systémové techniky, se nám podařilo prohloubit naše znalosti v oboru. Z těchto zkušeností profitují naši zákazníci již mnoho let. Rádi bychom se nyní intenzivněji podělili o naše know-how v podobě našich vývojových služeb a řízení projektů CiS (CelPro) a nabídli Vám, Vašim zákazníkům a Vašim produktům rozhodující výhodu.

Toto jsou naše silné stránky jako poskytovatele vývojových služeb

Jsme Vaším partnerem při vývoji, dalším rozvoji a optimalizaci v oblasti kabelové konfekce, elektromechanických komponentů a systémové techniky.

Přitom klademe velký důraz na splnění požadavků našich zákazníků:

 •  Náš vývojový tým Vám poradí ekonomicky a technicky rozumné řešení.
 • Nabízíme Vám komplexní podporu od nápadů přes vývoj a výrobu až po dodávky a servis.
 • Rozhodující je pro nás bezchybný a kvalitní vývoj produktů.

Odvětví našich vývojových služeb

Společně s našimi zákazníky vyvíjíme individuální řešení pro různé trhy. Patří mezi ně mimo jiné rozvojové služby v oblastech:

 • automotiv
 • automatizace
 • elektrotechnika
 • medicínská technika
 • přeprava a doprava

V našem vývojovém týmu se snoubí know-how z různých odvětví. Proto jsme schopni přizpůsobit a smysluplně využívat osvědčená řešení.

Přehled dalších služeb

Kromě našich dlouholetých výrobních služeb Vám nabízíme také následující služby v oblasti zabezpečovacích služeb:

 • Dokumentace

Máte kabelovou konfekci nebo systémovou techniku, která dříve existovala pouze fyzicky a technická dokumentace Vám není k dispozici? Máte elektronické sestavy se špatnou nebo chybnou dokumentací? Nabízíme Vám vytvoření seznamů dílů a výkresů (2D a 3D), abyste mohli například tyto výrobky porovnávat  na trhu.

 • Optimalizace sestav

Optimalizujeme kabelovou konfekci a systémovou techniku s ohledem na stálou kvalitu z hlediska ekonomické efektivity a produktivity.

 • Řízení projektu

Máte nápad na výrobu produktu a chtěli byste ho dále rozvíjet? Rádi Vám jej pomůžeme rozvinout do modulu. Zejména v oblasti spojovací techniky, ale také prostřednictvím naší široké a vysoce kompetentní sítě, Vás podpoříme při realizaci. Díky naší silné síti na trhu se můžeme starat i o nápady a technologie mimo oblast kabelové konfekce a poradit a zprostředkovat případnou podporu.

 • Vývoj projektu a konstrukce prototypu

Náš tým Vás s pomocí nejnovějšího hardwaru a softwaru podpoří při vývoji Vašich nápadů. Ať už se jedná o koncepční studii, analýzu proveditelnosti, CAD, výrobu vzorků a prototypů (např. pomocí technologie 3D tisku) nebo sériovou výrobu – Vy rozhodnete, kdy a jak chcete využít naše odborné znalosti.

Výzkum & vývoj: náš základ pro skutečné inovace výrobků.

Váš nápad je výchozím bodem pro vývoj optimálního technického základu Vašeho výrobku – ba co víc: na základě Vašich požadavků jsme schopni vyvinout kompletní systém. Naše účast na výzkumných projektech pomáhá úspěšně implementovat nové poznatky v oblasti spojovací techniky a senzorové techniky přímo do Vašich výrobků. Samozřejmě s vhodným výběrem materiálu podle Vašich požadavků. Tímto způsobem Vám nabízíme skutečnou přidanou hodnotu, protože kromě inovativního vytváření hodnot prostřednictvím nás jako zkušeného vývojového partnera, se můžete více soustředit na své klíčové kompetence.

VÝZKUM A VÝVOJ
INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE SENZORŮ A PŘIPOJENÍ
VÝVOJ PRODUKTŮ NA MÍRU
VÝVOJ PROJEKTŮ SOUVISEJÍCÍCH SE ZAKÁZKOU