Také v roce 2021 patří skupina CiS k nejlepším zaměstnavatelům na světě.

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
Také v roce 2021 patří skupina CiS k nejlepším zaměstnavatelům na světě.

Také v roce 2021 patří skupina CiS k nejlepším zaměstnavatelům na světě.

Skupina CiS, s hlavním sídlem v Krefeldu, opět patří k nejlepším zaměstnavatelům na  světě. Na základě auditu WCA (workplace conditions assessment), který probíhal ve výrobním závodě v České republice, bylo zjištěno, že pracovní místa a pracovní podmínky jako je bezpečnost práce, mzdy a pracovní doba, zdraví a bezpečnost, jako i systém managementu a management životního prostředí, jsou na nejvyšší úrovni a  výrazně nad celosvětovým průměrem.

Na základě provedeného šetření potvrzuje neutrální auditor společnosti „Intertek Group plc“ se sídlem v Londýně, že společnost CiS systems s.r.o. patří mezi doposud auditovanými 12.848 firmami z celého světa s excelentním hodnocením k nejvíce zaměstnanecky přívětivým společnostem. Průměr všech doposud auditovaných společností je 78 ze 100 dosažitelných bodů. S  výjimečně dobrým výsledkem auditu 100 bodů ve všech auditovaných oblastech tak firma CiS, stejně jako v minulých letech, zaujímá nejlepší možné místo také v roce 2021.

„Skutečně mě velmi těší, že Intertek opět potvrzuje tak vynikající výsledek auditu,“ říká Peter M. Wöllner, majitel skupiny CiS. „Děkuji všem našim kolegyním a kolegům a  našemu výrobnímu a personálnímu vedení za tuto vynikající aktivitu a za skvělý výsledek auditu, a to především v těchto zvláštních, těžkých časech pandemie koronaviru.“

„Rodina CiS poskytuje zázemí pro dobrou a důvěryhodnou pracovní atmosféru. Je pro nás velmi důležité jednat na všech úrovních podle našeho Etického kodexu a kodexu chování tak, aby se naši zaměstnanci cítili dobře a bezpečně v prostředí rodinného podniku, a aby s nimi bylo zacházeno vždy ohleduplně a s respektem,“ dodává Doris Wöllner, zplnomocněnkyně CSR pro skupinu CiS.

Jako uznávaný značkový výrobce se společnost CiS spoléhá na udržitelné koncepty, kvalitu, rychlost a  spolehlivost ve službách svým zákazníkům. Z pohledu těchto zákazníků patří společnost CiS k nejlepším na trhu. Zákazníci oceňují zejména aktivní přínos společnosti CiS k jejich "total cost of ownership", čímž podporuje jejich konkurenceschopnost.

CiS electronic GmbH, D-Krefeld
CiS automotive GmbH, D-Krefeld
CiS systems s.r.o., CZ-Nové Město p.S.,
CiS automotive SRL, RO-Sibiu/Hermannstadt
www.cis.de