vlastní vývoj

CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
CiS-Icon-64x64
vlastní vývoj

EN Übersetzung

CZ Übersetzung

Výzkum & vývoj: náš základ pro opravdové inovace produktů.

Váš nápad je výchozím bodem pro vývoj optimálního technického základu Vašeho produktu – ještě více: na základě Vašich požadavků jsme schopni vyvinout kompletní systém. Naše účast na výzkumných projektech pomáhá úspěšně implementovat novou technologii, v oblasti spojovací techniky a senzorové technologie, přímo ve Vašich produktech. Samozřejmě s vhodným výběrem materiálů, které byly vybrány na základě Vašich požadavků. Jako zkušený vývojový partner Vám nabízíme skutečnou přidanou hodnotu, protože vedle námi poskytnuté inovativní tvorby hodnot, se můžete spíše zaměřit na své hlavní cíle.

  • VÝZKUM A VÝVOJ
  • INNOVATIVER SENSORIK UND VERBINDUNGSTECHNOLOGIE
  • CUSTOMIZOVANÝ VÝVOJ PRODUKTU
  • ROZVOJ PROJEKTŮ SOUVISEJÍCÍ SE OBJEDNÁVKEM

RO Übersetzung